Aktuelt

 • Budgetlægning i Haderslev Kommune
 • Psykologhjælp og rådgivning

  Du kan få hjælp fra Danmarks Lærerforening eller Haderslev Kommune, når du får problemer i dit arbejde. Klik på linket til højre for at læse mere.

  Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Haderslev Lærerkreds for at få råd eller vejledning. Du kan ofte også få svar på dine spørgsmål ved at henvende dig til din Tillidsrepræsentant.

 • Jeg skal være mor/far
  Læs mere på linket i højre side......

  Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov.

  Og som offentligt ansat har du ret til fravær med løn i to dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

  Ved børns sygdom eller ulykke har du ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at du er til stede øjeblikkeligt.

Sinatur hoteller

Sinatur hoteller

Benyt dig af Danmarks Lærerforenings seks konferencehoteller til konference, kursus eller ferie

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har i forbindelse med din ansættelse

Feriehuse

Feriehuse

DLF disponerer over seks feriehuse, som kan lejes af medlemmer og ansatte

Feriehuse

Feriehuse

Haderslev Kommunes feriefond udlejer ferieboliger til ansatte i kommunen.

Haderslev Kommunes Intranet 

 Brugernavn: Dit di-navn, hvis du har en @haderslev.dk mail ellers  

dit tjenestenummer (se lønseddel) 

 Adgangskode: CPR-nr. UDEN bindestreg