Høringssvar til Haderslev Kommunale Kvalitetsrapport

Klik her for at læse Haderslev Lærerkreds høringssvar

Sagsindhold
Beslutning om at Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Haderslev Kommune 2018-2019 sendes i høring.
Sagsfremstilling
Kvalitetsrapporten evaluerer skoleåret 2018-2019 på skolereformens nationale mål om et fagligt løft af folkeskolen. De områder, der evalueres på, er obligatoriske og udvalgt af Undervisningsministeriet.
 
Kvalitetsrapporten skal understøtte kommunen og skolerne i en systematisk evaluering og resultatopfølgning.
 
På baggrund af data fra kvalitetsrapporten indstilles det, at handleplanen omfatter følgende punkt på kommunalt plan:
 
  • Understøttelse af almenområdet.
 
Derudover udvælger skolerne på baggrund af egen data lokale nedslagspunkter og udarbejder efterfølgende handleplaner, som fremlægges for Udvalget for Børn og Familer den 11. maj 2020. Pædagogik og Læring følger op ved dialogiske evalueringer efterfølgende.
 
Uddybning af ovenstående punkt, samt beskrivelse af det konkrete arbejde med mål og handleplaner findes i kvalitetsrapporten. For overskuelighedsskyld er der udarbejdet en pixi-udgave, som også er vedlagt som bilag.

Juridiske aspekter
Ifølge Folkeskolelovens § 40a skal byrådet hvert andet år godkende kvalitetsrapporten.
Den ordinære frist for byrådets vedtagelse er den 31. marts 2019.
 
Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK nr.698) beskriver blandt andet indhold og krav til kvalitetsrapporten.
 
Resultater vedrørende de nationale test er omfattet af tavshedspligt og er derfor ikke en del af det tilgængelige materiale.
 
Kvalitetsrapporten sendes til høring i skolebestyrelserne og offentliggøres efterfølgende på internettet
Procedure
  • Udvalget for Børn og Familier den 3. februar 2020
  • Udvalget for Børn og Familier den 2. april 2020
  • Haderslev Byråd den 28. april 2020

 
Indstilling
Børn og Kulturservice indstiller, at
Beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 03-02-2020
Indstilling godkendt.
Bilag

Emner

Målgruppe