Barsel

barsel
Kontakt din kreds og få hjælp til at planlægge orloven.

Næstformand Jesper Skovsbøl Rasmussen er vores "Barselsekspert". 

Ring eller skriv til Jesper  for at lave en aftale om dine muligheder.

Giv lederen besked

Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Lederen skal have besked om hvordan I holder den samlede orlov senest 8 uger efter fødslen.

Orlov før fødsel

Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Orlov efter fødsel

Efter fødslen har I som forældre ret til orlov med fulde dagpenge i 48 uger, heraf kan op til 34 uger være med sædvanlig løn, og du har ret til at forænge din orlov med op til 14 uger.

Mulighed for ændrede kontingentvilkår

Når du skal på barsel uden sædvanlig løn, er der mulighed for enten nedsat kontingent eller kontingentfritagelse. 

 

Barselsregler - ok15 skema