Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen i 2022 blev afviklet torsdag d. 10. marts i Festsalen på UC-Syd.

Kredsstyrelsens forslag til nye vedtægter blev vedtaget.

Der blev valgt en ny kredstyrelse, der tiltræder d. 1. april 2022

Formand; Jesper Rasmussen

Næstformand; René Steenberg Olsen

Kasserer: Bjørn Jensen

Kredsstyrelsesmedlemmer:

Marianne Holler

Anne-Pia Højlund

Lone Hammer

Klik her for at læse protokol fra generelforsamlingen

Klik her for at læse skriftlig beretning

Klik her for at se endelig dagsorden

Klik her for at se årsrapport 2022 - regnskab

Klik her for at se årsrapport 2022 - konfliktfond

Klik her for at læse Kredsstyrelsens forslag til nye Vedtægter

Klik her for at se hvem der stiller op til kredsstyrelsesvalget: Kandidatblad 2022

Klik her for at læse indbydelse til spisning samt foreløbig dagsorden

 

---------------(Opslag 12. januar 2022)------------------

Kære Medlem

Du indkaldes hermed til Generalforsamling i Haderslev Lærerkreds, kreds 93 torsdag den 10. marts kl. 17 i festsalen på UCsyd, Lembckesvej Haderslev med efterfølgende spisning

I henhold til vedtægternes §9 stk. 4 indhentes hermed skriftlige forslag til kandidater til kredsstyrelsen. Forslagene skal indhentes senest 8 uger før den 10. marts altså torsdag den 13. januar. Vi fastholder forslaget om at gå fra 7 til 6 kredsstyrelsesmedlemmer 

Kandidaterne er:

  • Formand:  Lars Pedersen genopstiller ikke
  • næstformand
  • Kasserer
  • 3 kredsstyrelsesmedlemmer:  Birgitte Kjøng genopstiller ikke

Kandidaterne skal have accepteret opstillingen.

På generalforsamlingen kan mundtlige forslag tilføjes

 

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Beretning.

4. Regnskaber. a. Årsregnskab. b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. 5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl.

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent.

8. Valg, jf. vedtægternes §§ 9 og 11.

9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formand Lars Pedersen i hænde senest tirsdag den 1. marts 2022 på lap@dlf.org

Med venlig hilsen

Lars Pedersen

Kredsformand, Haderslev Lærerkreds

-------------------12/1-2022--------------------------------