Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen i 2021 er fastsat til torsdag d. 18. marts kl. 17.30

Der planlægges med at mødet afholdes virtuelt på Teams.

(Fra Folkeskolen.dk)

Kredsstyrelsen for Haderslev Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 18. marts 2021kl. 17.30. På grund af Corona afholdes generalforsamlingen virtuelt

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Beretning.

4. Regnskaber. a. Årsregnskab. b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. 5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl.

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent.

8. Valg, jf. §§ 9 og 11.

9. Eventuelt. Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal fremsendes til kredsformanden senest 8. marts 2021

Start dato: 18. marts 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 12. februar 2021