Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen blev afviklet torsdag d. 18. marts. Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt på Teams. 

Referat fra Generalforsamling 2021

Klik her for at se endelig dagsorden

Klik her for at læse Formandens skriftlige beretning

Klik her for at se årsrapport -  regnskabet for 2020

Årsrapport særlig konfliktfond 2020

Klik her for at se forslag til budget 2021

Vi åbner for virtuelt indtjekning kl. 16.30  d. 18/3. Hvis du får brug for teknisk assistance ifm indtjekning: Ring: 92 44 02 50

 (Fra Folkeskolen.dk)

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Beretning.

4. Regnskaber. a. Årsregnskab. b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. 5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl.

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent.

8. Valg, jf. §§ 9 og 11.

9. Eventuelt. Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal fremsendes til kredsformanden senest 8. marts 2021

Start dato: 18. marts 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 12. februar 2021