Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen 2020 blev afviklet 1. september i Aulaen på BregnbjergSkolen.

Der var genvalg til kredsstyrelsen.

Der blev vedtaget en kontingentstigning på 18 kr.

 Endelig dagsorden ifølge vedtægterne:

 1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af stemmetællere.

3.        Beretning. Formandens skriftlige beretning

4.        Regnskaber.

a. Årsregnskab. Årsregnskab 2019   Revisionsprotokol

b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. Regnskab særlig fond

5.        Indkomne forslag.

  1. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl.
  2. Budget og fastsættelse af kredskontingent.  Kredsstyrelsen foreslår en kontingentstigning på 18 kr. pr. md. For fraktion 1 og 2 medlemmer. Se vedlagte budgetforslag Forslag til budget 2020

8.        Valg, jf. §§ 9 og 11.

Klik her for at læse hvem der stiller op til kredsstyrelsesvalget: Kandidatblad 2020

9.        Eventuelt.

 

 Kredsstyrelsen besluttede 11. marts 2020  at udskyde generalforsamlingen den 20. Marts på ubestemt tid. Udskydelsen var på beslutningstidspunktet begrundet i den aktuelle situation og ønsket om ikke unødigt at skabe risiko for smittespredning af Corona/Covid-19. Beslutningen er senere så at sige blevet overhalet af regeringens tiltag, idet forsamlinger med over 100 deltagere frarådes og senere ventes forbudt. Generalforsamlingen vil blive genindkaldt i henhold til vedtægternes bestemmelser, så snart det vurderes forsvarligt.

Det betyder at kredsstyrelsen fortsætter uændret indtil  nyvalg kan finde sted. 

Der er valg til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2020 til 31.3.2022.Vedlagte opslag fortæller om proceduren, hvis man er interesseret i at stille op til kredsstyrelsen. Der er svarfrist 31. januar 2020. Opslag vedr. kandidater - klik her

 

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Beretning.

4. Regnskaber. a. Årsregnskab. b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. 5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl.

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent.

8. Valg, jf. vedtægternes §§ 9 og 11.

9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formand Lars Pedersen i hænde senest tirsdag den 10. marts 2020 på lap@dlf.org