Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Den ordinære generalforsamling i Haderslev Lærerkreds bliver afholdt torsdag d. 21. marts 2019 kl. 1730 i UC-syds Festsal. Efterfølgende er der spisning i UC-syds kantine.

Endelig dagsorden

Budget - regnskab

Indbydelse til generalforsamlingen

Foreløbig dagsorden

Forslag der skal optages på den endelige dagsorden skal være formanden i hænde senest 11. marts 2019.