Rådgivning Medarbejdertilbud - Haderslev Kommune

Sundhedsordning

Hvem kan benytte sundhedsordningen? 

 (fra kommunens intra net)

Følgende medarbejdere kan benytte Sundhedsordningens tilbud:

 

  • Medarbejdere, der er ansat ved Haderslev Kommune i en ansættelsesperiode på minimum 3 måneder og minimum i 8 timer pr. uge.

  • Har du ikke har været ansat i tre måneder, inden du skal benytte tilbuddene i Sundhedsordningen, skal der forefindes en kontrakt på, at du som minimum er ansat i 3 måneder for at kunne benytte motionstilbuddene.

  • Personer, der er ansat i løntilskud, fleksjob, som vikar eller i jobtræning må ligeledes benytte tilbuddene i Sundhedsordningen, hvis de er ansat i en periode på minimum 3 måneder med minimum 8 timers arbejde pr. uge.

  • Mikrofleksjobbere og fleksjobbere kan benytte Sundhedsordningens tilbud, hvis de er ansat i en periode på minimum 3 måneder (intet minimumskrav i fht. antallet af timer/uge).

 

  • For tilkaldevikarer og timelønnede gælder de samme regler som for ovenstående, men grundet at timeantallet kan variere, skal nærmeste leder kontakte kontaktpersonerne for sundhedsordningen. Lederen skal bekræfte, at den ansatte har minimum 8 timers arbejde i gennemsnit over en ansættelsesperiode på tre måneder. Er dette ikke tilfældet kan vedkommende ikke benytte tilbuddene i Sundhedsordningen.

  • Social – og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og elever ansat under HK overenskomst må benytte tilbuddene i Sundhedsordningen, hvis de er i et uddannelsesforløb, der forventes at vare i minimum 11 måneder.

  • Familieplejere er inkluderet i ordningen.

 

Følgende medarbejdere kan ikke benytte Sundhedsordningens tilbud om motion og stresshåndtering:

  • Medarbejdere der er ansat i Haderslev Kommune, men som ikke er ansat i en ansættelsesperiode på minimum 3 måneder med minimum 8 timers arbejde pr. uge. Dog er der en undtagelse til denne regel der gør, at du GERNE må benytte Sundhedsordningen, hvis du er fleksjobber eller mikrofleksjobber og ikke magter at arbejde minimum 8 timer pr. uge.

 

Hvordan booker jeg tid til behandling?

Booking foregår via følgende link Sundhedsordningen Haderslev Kommune. Opret dig i systemet, og du kan booke en tid.