Rådgivning Medarbejdertilbud - Haderslev Kommune

Stresshåndtering - Haderslev Kommune

Medarbejdertilbud om stresshåndtering i Haderslev Kommune

I Haderslev Kommune tilbydes alle medarbejdere eller teams, hjælp til at håndtere stress i dagligdagen.

Vores stresscoach  sidder klar til at hjælpe og støtte det kan være i form af individuelle samtaler eller teamsamtaler.

Tilbuddet omfatter medarbejdere, der er i arbejde eller delvis sygemeldt med stress.

Tilbuddet er uden omkostninger for den enkelte afdeling, da det er en del af sundhedsordningen.
Som leder er det dig, der tager kontakten til stresscoachen og henviser din medarbejder.

Det er vigtigt at du som leder er opmærksom på at følge op på, hvad arbejdspladsen kan gøre for at støtte medarbejderen, og du må meget gerne følge op på, hvad medarbejderen får ud af samtalerne, så I sammen sikrer den bedst mulige forebyggelse.

Har du sygemeldte medarbejdere henvises til de tilbud, i deres hjemkommune.

Hvis der er andre behov hos din medarbejder, som henvisninger til psykolog, krisehjælp eller eksterne coaches, påhviler udgiften den enkelte afdeling eller medarbejderen selv.

Stresshåndtering

Det er vigtigt at få håndteret stress i arbejdslivet (eller i forholdet mellem arbejdsliv og privatliv) inden det påvirker helbredet og trivslen og evt. fører til sygemelding.

Tilbuddet indeholder individuelle stresscoachende samtaler og forebyggende oplæg.

Stressforebyggelse

I forhold til forebyggelse af stress på arbejdspladsen kommer Ann gerne ud og holder oplæg eller deltager på personalemøder om trivsel og stress for personalegruppen eller deltager i ledersparring med leder, TRIO- og AMR-gruppen.

Ledersparring

Stress har en markant effekt på din evne til at udøve god ledelse, hvorfor ledere bør have en særlig opmærksomhed på egen trivsel.
Du kan som leder booke Ann til ledersparring omkring egen trivsel eller til håndtering og forebyggelse af stress hos individuelle medarbejdere eller medarbejdergrupper.

Henvisning

Medarbejdere, der oplever et behov for stresscoaching, kan kontakte deres nærmeste leder med personaleansvar.

Det er nærmeste leder med personaleansvar, der henviser medarbejderen til stresscoaching.

 

I henvisningen oplyses medarbejderens navn og telefonnummer, samt oplysning om medarbejderen er fuldt på arbejde eller delvis sygemeldt, hvorefter Ann kontakter medarbejderen for at aftale tid til samtale.

Psykologisk krisehjælp

Hvis der er behov for krisehjælp- og psykologbistand til akutte eller ikke-akutte hændelser kontaktes Nordisk Krisekorps.

Kontaktdata findes på forsiden af Intra under genveje.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende tilbuddet om stresshåndtering og forebyggelse kan rettes til stresscoach Ann Bredo på mobil   23 45 23 69 eller mail aboe@haderslev.dk eller Sundhedsordningens koordinator Lisbeth Thule Offer på mobil 23 69 74 91 eller mail litm@haderslev.dk