Formandens nyhedsbrev 8. marts

formand jesper

Tak for det store fremmøde til generalforsamlingen, tak for genvalget og tak for debatter og input. Vi har efterfølgende lavet opsamling af to omgange. På kredsstyrelsesmødet og med TR´erne. De opmærksomhedspunkter, vi vil arbejde videre med, er: opfordringen til vedva­rende at have fokus på arbejdsmiljø og uhensigtsmæssig elevadfærd, så der er handleplaner med reelle hånd­tag. Vi vil også deltage i Faglige Klub møder (de første aftaler er lavet) og så vil vi indkalde børne­haveklasselederne inden arbejdet med skoleplaner mv er færdiggjort. Opfordringen til at ind­samle information vedrørende vikartimer læst af uuddannede, tager vi også fat i. Jydske Vestky­sten har på baggrund af Generalforsamlingen været på kredskontoret for at lave et interview.

 

”Kan man ikke bare have tillid til, at vi forsøger at løfte vores opgave”. Sådan lød en sæt­ning der kom ud af munden på én af mine samtalepartnere ved generalforsamlingen i mandags. Citatet kan virke banalt på skrift, men det er vel i virkeligheden så enkelt. Hvis vi bibeholder eller får genskabt tilliden - eller at det måske i virkeligheden bare udtrykkes – ”det har vi tillid til”, så tror jeg på, at vi genfinder friheden til at operere, som vi ønsker. Vi vil nemlig gerne en frisat demokratisk folkeskole i Haderslev, hvor jeg ved, der er pædagogisk-didaktisk dygtige lærere, som med egen dømmekraft formår at udvælge både det væsentlige indhold til deres undervisning samt de metoder, der støtter op om formål og elevflok.

 

Onsdag den 29. maj er der foredrag ”Den attraktive arbejdsplads” med Hella Joof i Haderslev Idrætscenter. Hvis du vil med til personalearrangementet for ansatte i Haderslev Kommune, så er prisen 50 kr. Du kan købe din billet her eller ved at tilgå siden Intranet - Haderslev Kommune Der er i alt 800 billetter, så skynd dig at tage en kollega i hånden og tilmeld jer.

 

OK24-aftale på plads på det kommunale område. I fredags landede der en aftale for læ­rere, børnehaveklasseledere, vejledere mm. i kommunerne. Indholdet bliver vi løbende ført grundigt igennem. På tirsdag aften er vi en delegation fra Haderslev, der kører til Vejle for at få udfoldet aftalen – og der kommer naturligvis også mere information i hhv. centrale nyhedsbreve, indstik og podcast i den kommende tid. Jeg vil også udfolde nogle af punk­terne og I kan naturligvis spørge jeres TR om resultatet (efter den 18. marts hvor alle er orienteret). På den baggrund kan I så tage endeligt stilling til et ”ja” eller ”nej”.

Som opfølgning på sidste uges orientering vedrørende brug af ChromeBooks har skole­chefen orienteret om følgende: KL har tilkendegivet overfor Datatilsynet, hvordan de vil fortsætte ar­bejdet med en lovliggørelse af Googles produkter i folkeskolen. Det betyder blandt andet at KL arbejder sammen med Google for at finde en teknisk løsning, men at de også har kontakt til Digitaliseringsministeriet med et ønske om ændret lovgivning. Uanset hvad løsningen bliver efter 1. august 2024, vil det forventeligt kunne få en betydning for je­res hverdag som pædago­gisk personale. For bedst muligt at kunne imødekomme de ud­fordringer, arbejder forvaltningen på, hvordan dette kan afhjælpes.

 

Jeg har forfattet et mindeord vedrørende Lars Pedersen, det er at finde ved at følge dette link: Tidligere formand for Haderslev-lærerne er død (folkeskolen.dk)

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen,

Kredsformand

Emner

Målgruppe