Formandens nyhedsbrev 15. marts 2024

Denne uges Nyhedsbrev starter med en pixi-udgave af det samlede OK resultat der skal til afstemning.

De generelle forhandlinger mundede ud i en samlet ramme på 8,8% i lønstigning over 2 år. De første 4% udmøntes fra 1. april 2024 den 1. oktober 1,74%, 1. april 2025 0.77% i alt 6,51%. I samme periode forventes prisudviklingen vil være på 4,34 %. Der vil også ske en forhøjelse af særlig feriegodtgørelse med 0,53 % (kompensation for Store Bededag). Opsparing af frihed – ja, det hedder det i aftaleteksten. Som en del af forhandlingsresultatet er det aftalt, at der samlet kan opspares op til 15 fridage (merarbejde, afspadsering, 6-ferieuge). De 8 af dagene kan man placere fleksibelt. De 7 dage skal aftales med lederen, men den samlede mængde kan aftales som et ”frihedsforløb” på 15 hverdage. I aftalen er der også udvidelse af lønret i forbindelse med barsel. Og reguleringsordningen overgår til en ny lønindexering – der skulle give en mere fair regulering det private og offentlige i mellem.

De specielle forhandlinger resulterer i et årligt Almen-tillæg på 4800 kr. i det der hedder 31/3-2000-niveau. Slutteligt er der en forhøjelse af fritvalgstillægget på 0,26 pr. 1/4 2025

Der er afsat 150 millioner kr. til at lægge i den kommunale kompetencefond: Fra den 1. april 2025. kan der søges op til 6 dages kursus. (6x7,4 timer). Det er tiden der er retningsangivende og ikke dagene. Arbejdsgiver medfinansierer 20 % af udgifterne til kompetencedækningen og ansøgningen skal underskrives af TR, skoleleder og én selv.

Der blev ikke stillet krav om ændringer i den efterhånden fire år gamle arbejdstidsaftale A20. Men foreningen stillede krav om, at parterne skal forpligte sig til at gøre en større indsats for at gøre noget ved de problemer, der omhandler skoleplanen, lærernes opgaveoversigter og den kommunale redegørelse.

Apropos skoleplanen så har jeg en klar forventning om, at arbejdet er godt i gang rundt på skolerne, velvidende at der ikke er helt styr på økonomien eller personalesammensætningen for den sags skyld. Fra kredsens side har vi forsøgt at være så behjælpelige som muligt i forhold til personalejusteringsprocedurerne ved at orientere om det, vi har haft kendskab til, til forvaltningen.

Jeg vil tage til Kolding for at dirigere i forbindelse med deres generalforsamling i eftermiddag, men vil ellers bruge weekenden på at slappe af! Husk at gøre det samme. Der er nemlig rigeligt at give sig til i hverdagene også i denne periode af skoleåret.

Sønderjyske spiller på hjemmebane mod Helsingør kl. 13 i morgen. Håber det går bedre end seneste hjemmebanekamp!

 

God weekend!

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen, Kredsformand

Emner

Målgruppe