Formandens nyhedsbrev 1. marts 2024

formand jesper

På vegne af Haderslev Lærerkreds vil jeg gerne sige tak for deltagelse i Lars Pedersens bisættelse i tirsdags. Vi betænkte som nævnt Kræftens Bekæmpelse/Stafet for Livet. Lars var blandt andet medlem af den lokale prostataforening PROPA ,og de har henvendt sig til os, da de afholder en intimkoncert med Sara Grabow og Domkirkens Pigekor + spisning og somme-lier torsdag den 14. marts 2024. Medlemmer af Haderslev Lærerkreds + partner kan bestille billetter til en særpris a 350 kr. pr stk. ved at kontakte Keld Rimmer på 29445581. Sidste frist for køb af billetter er torsdag 7. marts 2024.
Haderslev Kommune står nu sammen med 52 andre kommuner med et stort problem. Efter et fireårigt langt forløb har de i alt 53 kommuner fået påbud fra Datatilsynet om at finde en løs-ning ved elevernes brug af Chromebooks. ”Der er ikke lovhjemmel til at benytte skoleelevers personlige data til at forbedre og udvikle nye Google-produkter gennem brugen af Chrome-books og Google Workspace i undervisningen”. Sådan lød Datatilsynets klare afgørelse i januar. Problemet er, at der automatisk videregives personoplysninger til flere ulovlige formål. Vi venter i spænding på, hvilken løsning der vælges i Haderslev Kommune. I dag den 1. marts skal de berørte kommuner nemlig forklare, hvordan de vil løse problemet, og inden 1. august skal en løsning være implementeret.
Da statsminister Mette Frederiksen i oktober holdt åbningstale i Folketinget sagde hun. ”Hver gang der i dag findes ti mål, fjerner vi de ni af dem.” Hun varslede derved et opgør med en central del af skolereformen fra 2013. Nu er læreplansarbejdet eller fagfornyelsesarbejdet indeholdende at lave nye planer for fagene og at reducere antallet af mål i skolen sat i gang. Der er nedsat en ekspertgruppe med ni medlemmer med Alexander von Oettingen og Lise Tingleff Nielsen i et delt formandskab. Det bliver spændende at følge arbejdsgruppen, og jeg har da en forventning om, at der løbende løftes lidt slør, så vi kan få indsigt i og mulighed for at kommentere på, om vi finder, at der er sammenhæng mellem indholdet i planerne og f.eks. de test og de prøver eleverne skal aflægge. Hvorvidt der kommer et svar på, hvordan der opnås en bedre balance mellem analoge og digitale læremidler i folkeskolen, er jeg også spændt på. De egentlige eksperter i udvalget nemlig lærerne, er jeg tryg ved, har øje for undervisningen, fagene og ikke mindst eleverne.
I tirsdags blev Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommunale Skolevæsen vedtaget af Kommu-nalbestyrelsen. Til særligt interesserede kan følgende link anvendes til at se behandlingen af punktet! Haderslev Kommune - 27-02-2024 - Møde i kommunalbestyrelsen (kommune-tv.dk)
Efter aftale med skolechefen er datoen for frivillig omplacering udskudt, så de lærere der måtte være i ”overskud” har samme omplaceringsmuligheder.
Jeg afholder i øvrigt mit helt personlige 25-års jubilæum som lærer i dag, velvidende at ”no-gen” ikke lod mig komme på arbejde i en måned i et tidligere årti, men så kan jeg jo fejre det igen den 1. april 2024 så det passer med den anciennitetsdato, der fremgår på min lønseddel.
God 1. marts, god weekend og på gensyn til Generalforsamling på mandag kl. 17 på UCSyd hvor der bl.a. er foredrag, valg + forslag til vedtægtsændringer og kontingentstigninger på dagsordenen.
Med venlig hilsen
Jesper Skovsbøl Rasmussen, Kredsformand

Emner

Målgruppe