Formandens nyhedsbrev 30. april 2024

formand jesper

I den forløbne uge har debatten om behovet for at investere i folkeskolen endnu engang fyldt meget. Jeg håber, at der bliver lyttet, og at der snart kommer en stor tildeling til kom­munerne. Nedenstående er uddrag af det debatindlæg og det brev, der blev sendt til samt­lige Christiansborgpolitikere.  

  • Folkeskolen er alvorligt udfordret på rammerne og økonomien, og vi nærmer os en situation, hvor vi har svært ved at løse vores vigtige opgaver. I kommunerne går vi langt for at værne om folkeskolen. Vi har i årevis vendt hver en krone og fundet be­sparelser. Der er ganske enkelt ikke mere at komme efter.
  • Den nye folkeskoleaftale rummer mange gode intentioner, som vi bakker op om. Men økonomien følger desværre ikke med. Vi står med andre ord over for en aftale om en styrket folkeskole, som skal indfries med færre midler ude i kommunerne. I stedet har vi brug for en ramme, der tager livtag med de grundlæggende udfordrin­ger i folkeskolen.
  • Vi vil gerne lykkes med at indfri ambitionerne og styrke folkeskolen. Men der er be­hov for, at man på Christiansborg forholder sig direkte til de udfordringer, vi står med lokalt. Vi har ikke brug for flere store ord og løfter. Den nye folkeskoleaftale øger forventningerne hos forældrene, samtidig med at folkeskolens rammer forrin­ges. Det sætter kommuner og skoler i en umulig situation.

 

I år er der ikke færre end to 1. maj – arrangementer i Haderslev.

Den ene foregår i Kløften, hvor der fra kl. 8.00 serveres sønderjysk kaffebord. Der er taler fra Arne Juhl (der netop er gået på ”Arne-pension”). Bodil Jørgensen (skuespiller) holder festtale på sønderjysk, Søren Østergård kommer som ”Bager Jørgen”, Søren Dahl fra ”Dahl på Hack” og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er også på listen. Link til arrangementet: Siger farvel med stor havefest: Nu er det Arnes tur til at passe børnebørn (fagligse­nior.dk)

 

Det andet arrangement foregår på Gravene fra kl. 13.00 hvor der er faneindmarch og fæl­lessang. Herefter er der taler fra blandt andre Anette Kiel Petersen, Karina Lorenzen, John Christiansen, Mathias Christiansen, Jesper Petersen og Julie Juhler. Mellem talerne un­derholder Haderslev Musikskole. Program og tider kan ses ved at bruge dette link. program-1-maj-2024-haderslev-002.pdf (kreds93.dk)

 

I løbet af torsdag den 2. og fredag den 3. maj skal der spises fødselsdagskage blandt medlemmerne. Danmarks Lærerforening fylder 150 år og i den forbindelse sørger TR-erne for at forsøde kollegerne. Tillykke med 150 året og tillykke til alle foreningens medlemmer!

 

Et stort tillykke skal der også lyde til tidligere mangeårige kredsformand Bent Ø Hansen, der i dag kan fejre sin 10 x 7 års fødselsdag – så ved man virkelig ét og andet. Flaget er hejst på kontoret. Vi vil udbringe en skål for dig og i hele taget fejre dagen!

 

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe