Formandens nyhedsbrev 31. maj 2024

formand jesper

Så kom der lønforhøjelse og regulering. Er du i tvivl om du får den korrekte løn, så kontakt os!

I forlængelse af sidste uges møde med Børne- og Familieudvalget og de kommende bud­getforhandlinger, har vi dags dato sendt Haderslev Lærerkreds´ budgetønsker til udvalget. Ønskerne handler om følgende områder:

  • Ressourcer til øget skole/hjem samarbejde, arbejde med klassefællesskabet og samarbejde med eksterne = styrkelse af klasselærerrollen.
  • Hytteture og lejrskoler skal prioriteres
  • Afsat tid til elevsamtaler og opfølgning
  • Socialrådgivere og psykologer ansat på skolerne
  • Ressourcer til at sikre kvalificeret undervisning ved lærerfravær. Eleverne har mulig­hed for undervisning af kendte og uddannede lærere (DLF´s principper for vikar­dækning)
  • Finansiering af lærernes ekstraopgaver i forbindelse med eksamensopgaverne
  • Bedre forberedelsesmuligheder (feedback, feedforward, evaluering mv)

KL og regeringen er i dag blevet enige om en aftale om kommunernes økonomi for 2025. Aftalen indeholder 3,4 mia. kr. til det der betegnes ”lokal velfærd”. Et af de centrale temaer i forhandlingerne har været folkeskoleområdet. Kommunerne oplever, at en voksende an­del af folkeskolens økonomi går til at finansiere specialundervisning, og der dermed er færre ressourcer til den almene folkeskole. ”Parterne er enige om at folkeskolens almentil­bud kan styrkes, og KL og regeringen etablerer derfor et samarbejde om udvikling af folke­skolens almenområde.” Det udviklingsarbejde skal vi nok følge tæt. ”Vi har brug for at få vendt udviklingen i folkeskolen, så langt flere elever kan blive en del af folkeskolens fæl­lesskab. Det kræver, at vi kan investere langt mere i at styrke den almene folkeskole, og det tager vi nogle vigtige skridt mod med denne aftale,” siger Jacob Bundsgaard. Dét er da dagens glædelige nyhed – altså sætningen ”vi kan investere langt mere”.

 

I seneste Nyhedsbrev nævnte jeg Chromebook-sagen. Om det er det, der har afsted­kommet, at KL i dag har afholdt et statusmøde, er nok at tage munden rigeligt fuld, men vi har netop modtaget en positiv og håbefuld udmelding fra forvaltningen, hvor der blandt an­det står:  ”KL annoncerede på dagens statusmøde ifm. Chromebook-sagen, at de forven­tede at have imødekommet påbuddet fra Datatilsynet inden fristens udløb. Google har be­skrevet en løsning, der gør setup’et omkring chromebooks lovligt, hvilket betyder, at elever GERNE må bruge chromebooks efter 1. august 2024.” I og med at de annoncerer en for­ventning, så vil jeg nu give mig selv lov til at håbe!

Der er få kalendere tilbage på kontoret, så kom endelig forbi for at hente en. Vi tager os dog den frihed at holde lukket på onsdag den 5. juni. Derudover starter Haderslev Fjernvarme gravearbejde ved os fra på mandag den 3. juni, men de har lovet, at det er muligt at komme ind ad døren! (Man kan parkere ved REMA)

 

Rigtig god weekend og god grundlovsdag!

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe