Formandens nyhedsbrev 21. juni 2024

formand jesper

Debatten om fravær blandt elever og lærere har igen haft en del spalteplads i f.eks. Folkeskolen og i JV. Der mangler mange nuancer i hhv. fremlæggelsen af tallene og ikke mindst i analysen af dem. For det første kommer alt det bagvedliggende ikke frem, hverken årsager eller tiltag. Alt det arbejde og alle de indsatser der bliver gjort af lærere, ledere og Det rådgivende team benævnes ikke. Det nævnes heller ikke, at et højt fravær ikke nødvendigvis skyldes skolevægring. Vi har aftalt med politikere, forvaltningen og skolelederforeningen, at vi fremadrettet følger fravær (lovlig såvel som ulovligt fravær tæt), og at vi naturligvis vil lave foregribende fremfor indgribende indsatser. Vi vil arbejde systematisk med trivsel, se på eventuelle mønstre og føre dialog om, hvordan fravær håndteres og af hvem. Lærerne i Haderslev har en lav korttidsfraværsprocent, men desværre en høj langtidsfraværsprocent. Disse data vil vi naturligvis også gerne være med til at belyse, og vi vil vedvarende være optaget af et forbedret arbejdsmiljø, hvor alle lærere kan holde til et godt og langt arbejdsliv.

I efteråret er der endnu engang medlemskonferencer. Tilmelding åbnede i går torsdag så skynd dig at tage en kollega i hånden og tilmeld dig via https://minside.dlf.org/ Tilmeldingen lukker den 23. august, men der plejer at være rift om pladserne. Konferencerne afholdes den 5.-6. oktober og den 23.-24. november og det er gratis at deltage. Temaerne i år er: Formålsstyret undervisning og Evalueringspraksis med fokus på elevernes alsidige udvikling.

Der er indgået aftale om, at alle lærere skal have en individuel skriftlig efteruddannelsesplan. Vi har netop talt med forvaltningen om planerne for lærerne i Haderslev. Planerne skal indeholde målsætninger for medarbejderens udvikling på kortere og længere sigt, og vi forestiller os at den/de laves i forbindelse med den årlige MUS. Planerne registreres/gemmes i EVOVIA.

I forbindelse med OK24 er der aftalt en række forbedringer til gruppelivsforsikringen. Ændringerne træder i kraft pr 1. juni 2024

  • Aldersgrænsen for kritisk sygdom hæves fra 70 år til 72 år. 
  • Aldersgrænsen for dødsfaldsdækning hæves fra 70 år til 72 år. 
  • Der sker en forhøjelse af dødsfaldsdækning - børn fra 30.000 kr. til 50.000 kr. Beløbet kommer til udbetaling hvis den ansatte efterlader sig børn under 24 år. I det tilfælde bliver der udbetalt 50.000 kr. til hvert barn under 24 år.
  • Der sker en forhøjelse af dækning af kritisk sygdom - børn fra 50.000 kr. til 100.000 kr. beløbet kommer til udbetaling, hvis dit barn bliver ramt af en kritisk sygdom.
  • Aldersgrænsen for kritisk sygdom - børn hæves fra 18 år til 24 år. 
  • Grænsen på maksimalt 2 udbetalinger af kritisk sygdom fjernes. Efter udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom opretholdes dækningen ved kritisk sygdom.

Stafet for livet: Der er kommet følgende udmelding, der hermed viderebringes. Så er personaleholdet oprettet til ”Stafet for livet” og man må gerne melde sig selv nu. Det bliver et super program i år. Tilmelding sker via: www.stafetforlivet.dk/stafet/haderslev/tilmeldte-hold/hold/17867

Rigtig god weekend og rigtig god Kløften Festival.

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe