Formandens nyhedsbrev 28. juni 2024

formand jesper

Opgørelse af arbejdstid

Ved udgangen af dette skoleårs normperiode pr. 31. juli 2024 skal den enkelte lærers ar­bejdstid gøres op. Hvis den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstiden for skole­årets normperiode, godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50% eller med timeløn med et tillæg på 50%. Deltidsansattes arbejdstimer, der ikke overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse godtgøres dog kun med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn.

Hvis du er i tvivl om, hvad der medregnes i opgørelse af arbejdstiden, er du meget velkommen til at kontakte os. Lærere, der får gjort deres arbejdstid op, får selvsagt oftere overarbejde konstateret og udbetalt.

Fokus på voldsom adfærd, har fyldt en del i dette forårs skoledebat, både i medierne og i mange samtaler lærere imellem. Danmarks Lærerforening har forsøgt at løfte debatten fra at handle om konflikter på enkelte skoler til at handle om folkeskolens strukturelle proble­mer. Der er nemlig behov for, at der investeres i skole og undervisning. Enkelte kommuner er begyndt investeringen, vi vil følge deres resultater nøje, og lokalt gøre hvad vi kan for at forbedre forholdene.

 Ny direktør for Børn- og Kultur

Der er ansat ny direktør for Børn- og Kultur. Området består af børneområdet med skoler, daginstitutioner og tilhørende støttefunktioner. Derudover er der en række kultur- og fritidsinstitutioner samt arbejde med foreninger og landdistrikter. Den nye direktør er Christian Mygind og han tiltræder den 1. september.

Ferieåbningstider

Kredskontoret er lukket fra og med den 4. juli til og med den 11. august. I uge 32 er der åben efter aftale. I løbet af sommeren vil mails der er sendt til 093@dlf.org blive læst og behandlet.

Syg i ferien

Hvis du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstatningsferie. Du skal straks melde dig syg efter de lokale regler. Se opslag på din skoles Aula. Dernæst skal du selv indhente en lægeerklæring for egen regning. De første 5 dages sygdom hvert ferieår er­stattes ikke, da det betegnes som karensdage.

 God sommerferie

Mange tak for din indsats i skoleåret, som i høj grad synger på sidste vers. Tak for godt samarbejde med kolleger, TR og kreds – og tak til dig, der har deltaget i faglig klub, gene­ralforsamling og diverse medlemsarrangementer. Du og dine ønskes en rigtig dejlig, velfortjent sommerferie. Håber, I vil nyde den. Vi ses på den anden side af ferien.

Rigtig god weekend og sommer - lønningsdag, Kløften, EM-fodbold, Tour de France og OL!

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe