Formandens nyhedsbrev 5. april 2024

formand jesper

I seneste Nyhedsbrev skrev jeg, at vi fra kredsens side har forsøgt at være så behjæl-pelige som muligt i forhold til personalejusteringsprocedurerne ved at orientere om det, vi har haft kendskab til, til forvaltningen. Nu har de lærere, der er udpeget til forflyttelse, fået det at vide og har været til samtale. Tilbagemeldingerne på de samtaler er allerede meget forskellige. Vi vil rigtig gerne have nærmere kendskab til fordele og ulemper ved dette års model, så næste års procedurer kan forbedres.
Stem om OK24 – Knap 25% af medlemmerne i Haderslev Lærerkreds har allerede stemt om OK24. Jeg er i blandt. Er du? Afgiv din stemme, og følg valgbarometeret. Læs om OK24-afstemningen Hvis du stadig er i tvivl om hvorvidt du vil stemme Ja eller Nej, så afholdes der den 8. og 10. april kl. 16.30–18.00 online medlemsmøder om resultatet af OK24. Møderne er for medlemmer på det kommunale, regionale og statslige område. Tilmeld dig medlemsmøde Tilmelding sker via MinSide på dlf.org og der er frist den 5. (i dag) for mødet den 8. april (regioner og kommuner) og frist den 8. for mødet den 10. april.(staten) I går blev der afholdt konference for tillidsvalgte og ledere i Haderslev Idrætscenter. Det var en god dag med fokus på Det rummelige arbejdsmarked, Arbejdsliv, Trivsel og Arbejdsmiljø. Slutteligt var der oplæg ved Svend Brinkmann. Gårsdagens diskussioner og aftaler blandt de lokale TRIO´er skal fra nu af efterbear-bejdes lokalt. Her vil jeg kraftigt opfordre til, at man lokalt har øje for de pointer Svend Brinkmann kom med: Der skal være fokus på mening, fokus på dannelse i det almene og der skal være fokus på socialisering. De nuværende individuelle tilgange skaber stress og skyldes oplevelsen af ikke at kunne følge med. Derved opstår der megen meningstab. Han var og er heldigvis også sjov, finurlig og sproglig opmærksom, og jeg har siden i går moret mig med tre af hans sproglige opmærksomhedspunkter eller kæpheste nemlig: MUS-samtale, naanbrød og IT-teknologi (Find selv de tre pleonasmer) Derudover morede jeg mig over hans ”katalog af floskler”, som han har indsamlet ved at læse jobannoncer. Fra nu af kræves der ”Glædespligt” i Haderslev Lærerkreds, alternativt må man ”ringe ind og melde sig sur”! I den mere seriøse afdeling kan TRIO-grupperne ovenpå gårsdagens oplæg, gå di-rekte tilbage på den enkelte arbejdsplads og reflektere over: Er der pseudoarbejde el-ler pseudoopgaver hos os lokalt? Hvad er det vigtigste i arbejdet, der skal bevares? og Hvad gør vi, der ikke kan betale sig at gøre?
God weekend!
Med venlig hilsen
Jesper Skovsbøl Rasmussen,
Kredsformand

Emner

Målgruppe