Formandens nyhedsbrev 12. april 2024

formand jesper

Stem om OK24 – Godt 54% af medlemmerne i Haderslev Lærerkreds har nu stemt ved urafstemningen om OK24. Den første arbejdsplads der nåede 100% afgivne stemmer, har fået kage. De resterende kan nå det endnu. Der er helt til søndag aften kl. 23.59 til at afgive sin stemme. Husk at den mail du har fået dit link til at stemme, er den mail der fremgår af ”min side” på www.dlf.org – alternativt kan der stemmes ved brug af MitID – altså husk at stemme!

Spørgsmål fra medlem: ”Men Jesper er DLF bare en fagforening?”, ”nej det kan man ikke sige, der er faktisk en del forgreninger” kunne jeg lidt uklart svare, hvorefter jeg gik i gang med at sondere og opliste. Det kom der følgende ud af.

 

Som medlem af DLF får du bl.a. følgende medlemstilbud og tilbud om deltagelse i andre fællesskaber:

  • Lærernes a-kasse - DLF/a tilbyder en forsikringsordning, hvor du som medlem er sikret, når du er ledig. A-kassen giver rådgivning, når du aktuelt mangler job – f.eks. ved forflyttelse, fyring, skoleskift, manglende efteruddannelse eller andet. DLF/a udbetaler dagpenge ved kollektiv ferielukning. ( www.laka.dk )

 

  • Lærerstandens Brandforsikring, LB ( www.lb.dk ) LB er et forsikringsselskab for medlemmer, der har undervisning som hovederhverv. LB har ingen aktionærer, der skal have udbytte, hvorfor det alene er medlemmer, der får del i et eventuelt overskud. Mere end 180.000 har valgt LB, som blev stiftet i 1880 af lærerne - for lærerne. Tilvalgsforsikring i Lærernes Ledighedsforsikring sikrer op til 80% af den hidtidige løn.

 

  • Lærernes pension ( www.lppension.dk ) Indflydelse gennem medlemsfora. Mulighed for social rådgivning, rygtræning samt psykologisk bistand.

 

 

  • Lån og Sparbank ( www.lsb.dk ) Ejet af bl.a. Lærerstandens Brandforsikring.

 

  • Lærerstandens Begravelseskasse ( www.ddlb.org ) Begravelsesforsikringer på op til 25.000 kr. kan tegnes inden du fylder 50 år

Vi er vidende om, at ovenstående ikke er nyt eller en nyhed for alle, men tak for spørgsmålet og tak for medlemskabet. Pt. er vi 702 medlemmer af Haderslev Lærerkreds.

God guldkamp i Vojens, god fornøjelse med Skammerens Datter på Harmonien (kan anbefales). I det hele taget god weekend!

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe