Formandens nyhedsbrev 6. oktober 2023

formand jesper

Sikke en masse gode nyheder ugen har været fyldt af! Tirsdag overøste vores statsmini­ster lærerne med ros og anerkendelse. Hun sagde også: ”i stedet for at styre skolen ned i mindste detalje, så skal vi turde at give klasseværelset tilbage til den lærer, der rent faktisk er uddannet til det.” Det bliver godt at vores professionelle dømme­kraft og råderum leveres tilbage til os. Der er nemlig ikke ret meget, der giver mere mening for os lærere end at mærke når børn lykkes. Eleverne vil nu igen komme til at lykkes i endnu højere grad, når de alt for lange skoledage reduceres, når testparolerne er forstummet og når læringsmåls­tyranniet er helt forsvundet. Alle er og var dele, der fjernede fokus fra formålet og den gode undervisning. Nu ser vi frem til finansieringen af frisættelsen!

 

Onsdag aften deltog jeg i ”Fællesrådsmøde i distrikt nord”. Det var et rigtig godt og veltil­rettelagt møde for forældrerepræsentanter fra forældre- og skolebestyrelser. De fire fælles mål for styrkelse af almenområdet blev diskuteret. Det kom der mange idéer og drøftelser ud af. Der kom blandt andet ideer omhandlende forskudte mødetider for eleverne, øget niveaudeling og vigtigheden af at lærerne ”loopes” med i målene. Der kom blandt andet også disse kommentarer: ”der er langt fra virkeligheden til de opstillede mål”, ”smørret er smurt meget tyndt ud - skolerne er udfordret økonomisk”, ”hvordan sørger vi for, at vores skolebestyrelsesarbejde ikke blot er en skrivebordsøvelse?” og ”min opgave er ikke at sætte mål – det er da lærernes eller skolens”. Det var rigtig interessant at høre forældre­nes input. Jeg håber, at Børne- og Familieudvalget fremadrettet inviterer lærerrepræsen­tanter fra skolebestyrelserne med til fællesrådsmøderne, det vil for mig at se skabe en samhørighed og et endnu bedre samarbejdsgrundlag for skolebestyrelsesarbejdet.

 

I går fejrede vi ”Lærernes dag”, – dagen hvor lærere over hele verden bliver anerkendt for deres store og gode arbejde. Tak for de klap på skulderen der kom fra skolebestyrelser rundt på skolerne. Det er rart at læse og høre hilsner med anerkendelse af dagens læ­rere, der konstant balancerer mellem vitale roller som underviser og omsorgsperson. Dér kan en ”Tak fordi du gør en forskel” netop gøre en forskel, så lærere vedholdende motiveres til at arbejde med relationer og god undervisning.

 

Jeg er meget spændt på næste uges folkeskoleudspil fra regeringen, det forventes at blive et udspil, der blandt andet handler om at få en mere praktisk skole, og om at slippe noget af den centrale styring for i stedet at give skoleledelser, lærere og forældre større frihed til at tilrettelægge undervisningen. Når Børne- og Undervisningsminister Matias Tesfaye fremlægger udspillet på onsdag, så må og skal det manifestere sig i konkrete forbedringer, der skaber bedre trivsel, større ar­bejdsglæde og bedre arbejdsmiljø!

Der er åbenbart stadig visse udfordringer med at tilgå ”Ugebrevet Onsdag” - nyhedsbrevet til medarbejdere i Haderslev Kommune. Brug tjenestenummer (fremgår af lønseddel) og cpr.nr. så skulle I kunne se nyhedsbrevet her: Intranet - Haderslev Kommune De kom­mende uger er der som tidligere nævnt bl.a. tilbud om influenzavaccination.

Næste Nyhedsbrev fredag den 27. oktober (jeg tør ikke sende nyheder ud fre­dag den 13.)

Rigtig god efterårsferie til alle!

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe