Formandens nyhedsbrev 12. maj 2023

formand jesper

Muligheden for at besvare den kommunale 3-i-1-undersøgelse er forlænget til på mandag den 15. maj kl. 8.00 grundet ”mail-bøvl”. Det er ærgerligt, men også tankevækkende idet der var samme problem ved seneste under­søgelse. Jo flere der svarer, jo mere valid bliver undersøgelsen, så her­med en opfordring til at prioritere at svare. Det handler om vores alles trivsel, ledelse og psykiske arbejdsmiljø.

Onsdag i denne uge havde vi Temadag i HovedMED under overskriften ”Sygefravær”. Vi diskute­rede endnu engang håndtering, forebyggelse og opfølgning på sygefravær og havde en rig­tig god dialog om nogle af de fraværsårsager, der kendes til af både personlig og arbejdsmiljø­mæssig ka­rakter. Haderslev kommunes overordnede til­gang til sygefravær blev også diskuteret, så fremad­rettet opnås der forhåbentlig en forbedret håndtering og opfølgning. Retningslinje ved sygefravær vil i nær fremtid være tilgæn­gelig for alle medarbejdere i kommunen. HovedMED-udvalgets ansvar for trivsel i kommu­nen blev også diskuteret. Jeg er spændt på opsamlingen af disse dialoger, da der er mange arbejdsmæssige interesser og forskelligheder, der her gør sig gældende.

For nyligt omtalte jeg udsat skolestart og sænkelse af klasseloftet i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever i Nyhedsbrevet. Udmøntningen af midlerne til bedre mulighed for udsat skole­start og sænk­ningen forventes at have virkning fra skoleåret 2024/2025 – det ses der frem til. Vi er blevet spurgt til hvad der sker med uddannelsesparathedsvurderingen, - svaret er: udskolingseleverne skal ikke længere vurderes på deres uddannelsesparathed forud for optagelse på en ungdomsuddan­nelse. Aftalen træder også i kraft fra skoleåret 2024.

I seneste ”Nyhedsbrev for skoleledere” fylder ”Frequently Asked Questions” vedrørende Opgave­oversigten og Opgørelse af arbejdstid de første godt tre sider! Det, synes jeg, er rigtig godt. Jeg vil lige lave en reminder om, at der på kontoret ligger en stak ”Aftale om arbejdstid for under­vi­sere i kom­munerne” til den, der måtte have brug for og lyst til et eksemplar.

Reformkommissionens anbefalinger fra sidste uge kom i meget høj grad til at handle om nedlæg­gelse af 10. klasse. Nedlæggelse er i mine øjne helt og aldeles forfejlet. Lad nu være med endnu engang at begrave en succes, som vil få fremtidige arkæologer til at ryste på hovedet og spørge: ”Hvorfor i al verden ødelagde man det gode tilbud?”

Flere af Kommissionens anbefalinger synes jeg lyder rigtig godt - blandt andet at:

  • der skal være en skolepsykologuddannelse.
  • lærere skal tilbydes kompetenceudviklingsforløb (meget gerne for alle)
  • der skal tilbydes modersmålsundervisning
  • der etableres en 3+2 ordning for skoletrætte fra 7. klasse

 

I de kommende uger er der en del lokale møder, ”formandsskole” og møde i Kbh., så næste Nyhedsbrev udkommer tidligst fredag den 26. maj.

 

Rigtig god weekend og Kr. Himmelfartsferie (den har vi forhandlet os til at kunne bibeholde:)

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe