Formandens nyhedsbrev 1. juni 2023

formand jesper

Resultatet af Den kommunale 3-i-1-undersøgelse blev frigivet i tirsdags. Undersøgelsen er på dagsordenen i HovedMED på onsdag, hvor de overordnede resultater vedrørende sygefravær, samarbejde, dialog og trivsel gennemgås og behandles.

 

AE – Arbejdsmarkedets Erhvervsråd – har lavet en undersøgelse, der viser, at 19 procent af de læreransatte i folkeskolen ikke har en læreruddannelse. I Haderslev er tallet 16,7 procent. Tendensen er desværre stigende, og lad os lige holde fast i hvad budskaberne de senere år har været:

 

  • Læreren er nøglen til at sikre både trivslen og elevernes udbytte af undervisningen. Det er en kompleks opgave at undervise, og det kræver en læreruddannelse at stå med det ansvar.
  • Skal vi knække kurven, handler det om at gøre lærerarbejdet mere attraktivt og sikre større overskud i hverdagen. Når vi spørger lærere, der har forladt folkeskolen, hvad der fik dem til at kaste håndklædet i ringen, svarer de typisk, at rammerne gør det umuligt at være den lærer, man gerne vil. Der er simpelthen for lidt tid til at løse de mange og komplekse opgaver, der ligger i lærerarbejdet.
  • Skal vi lykkes med at tiltrække og fastholde de uddannede lærere, kræver det mere tid og større overskud, og det handler i bund og grund om investeringer i folkeskolen.

 

Investeringer, har jeg en forhåbning om, er lokalpolitikernes tilgang til folkeskolen i Haderslev. Ved de seneste møder med en del af dem, har de i hvert fald tydeligt tilkendegivet, at der skal investeres i både trivsel og læring, det er glædeligt! Jeg forsøger godt nok at holde fast i ordet undervisning i dialogerne. Det kræver en vis vedholdenhed.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen blev offentliggjort i torsdags. Det er en stram aftale. Servicerammen stiger på papiret med 2,4 mia., samtidig lægges der op til besparelser på 700 mio. på administrationen. Besparelser på 300 mio. på jobcentrene. Mens flere børn og ældre betyder, at der skal bruges 1,25 mia. yderligere alene for at finansiere dem. Så helt kort giver økonomiaftalen meget begrænset rum til investeringer i en bedre velfærd eller folkeskole i 2024. Der er ligesom sidste år ikke afsat penge til at håndtere stigende udgifter på det specialiserede socialområde, det er kun aftalt, at der skal arbejdes videre med initiativer, der skal bidrage til at understøtte kommunernes styringsmuligheder på området.

Læreruddannelsen er nævnt, men kun med de allerede udmeldte 75 mio., der skal findes inden for folkeskolens nuværende økonomi. Samtidig tilføjes det, at opgaven skal løses under hensyn til de lokale behov og muligheder for omprioritering. Det er en noget løs formulering, som vi senere i dag vil tale med forvaltningen om.

I går havde vi et TR-møde, hvor vi fik vi meget nyt fra TR´erne i Haderslev. De har meget at se til. Husk at sende dem en venlig tanke og/eller at give dem et klap på skulderen, nu hvor de endnu engang, er/har været med til at skabe gode aftaler og prioriteringer lokalt på skolerne.

Næste Nyhedsbrev udkommer på fredag den 9. juni. Rigtig god weekend og Grundlovsdag.

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

 

Emner

Målgruppe