Formands nyhedsbrev 28. april 2023

formand jesper

OK24-medlemsmødet i onsdags var ikke et tilløbsstykke, men fortvivl ikke. Alle medlemmer af Haderslev Lærerkreds har muligheden for at melde sig til OK24-mødet i Vingsted på tirsdag den 2. maj kl. 18.30-20.30, hvor hhv. Gordon Ø Madsen og Morten Refskov kommer og orienterer og indhenter inspiration til de kommende overenskomstkrav. Alternativt kan det tilgås via TEAMS. Det kræver også tilmelding

 

I denne uge er det blevet muligt at besvare den kommunale 3-i-1-undersøgelse. Undersøgelsen varer til og med den 8. maj og alle ansatte bør have modtaget en mail med et link til EVOVIA, hvor der stilles 40 spørgsmål. Vi opfordrer naturligvis til at besvare den.

Formålsbeskrivelsen er:

  • Undersøgelsen har til formål at give et generelt billede af trivslen i Haderslev Kommune. 
  • Undersøgelsen sker gennem besvarelsen af et spørgeskema og en efterfølgende dialog.
  • Formålet med den efterfølgende dialog er at skabe øget trivsel, bedre ledelse, forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og færre sygedage.

Onsdag afviklede vi i Kreds-regi møde for TR´erne. Der var en del orienteringspunkter bl.a. vedrørende:

  • Skolebestyrelsesvalg skal afvikles inden den 1. juni 2023, husk at overholde § 2 og § 3 i ”Skolestyrelsesvedtægten” for Haderslev Kommunale Skolevæsen.
  • Orientering om DLF’s kursuskatalog, kursustilmeldingen er lige åbnet (Minside på DLF)

Skolen kompenseres for TR-kurser, men ikke for AMR kurser (finansieres af skolen). AMR har ret til 1,5 årlige kursusdage

 

Desuden talte vi en del om vores Arbejdstidsaftale (A20) og drøftede FAQ vedrørende Opgaveoversigterne og Opgørelse af arbejdstid. Vi diskuterede også den kommunale beslutning vedrørende brug af ”Hjernen og hjertet” som platform for ”Meddelelsesbogen”. I Folkeskoleloven § 13b fremgår det, at det er den enkelte skole, der lokalt beslutter, hvordan der udarbejdes meddelelsesbog.

Lærerkalenderen er igen i år et tilløbsstykke, og vi får hilst på mange fra Fraktion 4, der nu må komme indenfor døren for at afhente den. Det kommer der mange gode og hyggelige samtaler ud af. TR´erne tager kalenderen med til kollegerne på de enkelte matrikler.

Efter et halvt års ventetid, har vi netop modtaget 30 stk. ”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne”. Jeg lovede for længe siden skolelederne et eksemplar; så hvis ”man” ikke har fået et eksemplar, er de nu igen til rådighed og udlevering fra kontoret.

Næste Nyhedsbrev udkommer fredag den 12. maj

 

Rigtig god weekend.

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe