Formandens nyhedsbrev 21. april 2023

formand jesper

I seneste Nyhedsbrev skrev jeg. Hvert år ved denne tid kan vi glæde alle medlemmer af Haderslev Lærerkreds med, at Lærer­kalenderen er ankommet. Jeg skrev også, at Store Bededag 2024 fremgår af kalenderen, og at det er en god nyhed! MEN Store bededag er afskaffet, og eleverne og lærerne skal derfor i skole fredag den 26. april 2024. Eleverne skal derimod ikke i skole onsdag den 3. januar 2024, da vi i Haderslev kommune bibeholder 200 skoledage for eleverne. Hvad lærerne skal den 3. januar 2024 er endnu uafklaret og det orienteres der naturligvis om, så snart der er truffet en beslutning.

I denne tid er der på mange skoler valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelserne. Husk at bakke op om kandidaterne, da de har en stor og vigtig opgave, både i forbindelse med den daglige drift af skolerne, men også i forbindelse med samarbejde med Børne- og Familieudvalget og forvaltningen, hvor skolebestyrelserne er inviteret med til budgetmøder, workshops, fællesrådsmøder med videre. Deres og derved din stemme har værdi!

I den kommende uge er der igen TR-møde i Lærerkreds-regi. Til møderne er det vigtigt, at jeres TR er orienteret om ”det der rører sig lokalt på skolerne”. Så husk dialogen med din TR. Punkterne på onsdagens møde er: drøftelse af A20, Status på OK24, Status på meddelelsesbogen (hvor langt er I på skolerne) og opsamling på GF. Klæd endelig jeres TR på til dialogerne. Vores erfaring er, at der pågår meget planlægning og meget samarbejde i denne tid af skoleåret, der både påvirker skoleplanen, skemalægningen og derved opgaveoversigterne.

Reminder: OK24-medlemsmøde på onsdag den 26. april fra kl. 15.30-17 Simmerstedvej 37. Hvor vi kommer til at tale om løn, arbejdstid, kompetenceudvikling, livsfaser, ferie, barsel mv. Husk at tilmelde dig på 093@dlf.org

Nyt fra Seniorklubben. Du kan blive tilmeldt Seniorklubbens Nyhedsbrev og få flere oplysninger om arrangementer ved at sende en ”Samtykkemail” til Haderslev Lærerkreds. Skriv en mail med følgende indhold til 093@dlf.org Ja tak, jeg vil gerne modtage Seniorklubben i Haderslev Lærerkreds Nyhedsbrev. Og oplys navn og mailadresse

Til kalenderen: Der er Generalforsamling i Haderslev Lærerkreds mandag den 4. marts 2024 kl. 17 i Festsalen på UC-syd

 Næste Nyhedsbrev udkommer fredag den 28. april.

 Rigtig god solskinsrig weekend.

 

 Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe