Formandens Nyhedsbrev 20. maj 2022 (2)

formand jesper

Som lovet i seneste nyhedsbrev - nyt fra mødeaktiviteterne. Vi fik startet samarbejdet i FagMED-skolerne med oplæg fra Rasmus Graff omhandlende omstillingsbidrag, skolernes delvise dækning af udgifter i forbindelse med Corona-pandemien, kort orientering om proces vedr. en eventuel ny tildelings-betalingsmodel, bred inddragelse af MED i budgetproces 2023 mv. Vi går alle højt op i arbejdsmiljø, kommunale politikker og økonomi. Det kræver tid at diskutere og nå til forståelse. Fremadrettet ønsker vi fra Haderslev Lærerkreds´ side bl.a. at diskutere livsfaser – herunder seniorpolitik, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, retningslinjer ved magtanvendelser, høje følelsesmæssige krav i vores job og budgetprioriteringer.

I forbindelse med budgetprioriteringerne har vi inviteret vores borgmester Mads Skau til ”kaffe først”. Det har Mads takket ja til. Vi ser frem til at starte et nyt samarbejde med at diskutere ”Sammen om skolen” og vores visioner for det fremadrettede skolevæsen i Haderslev med ham. Efterfølgende vil vi invitere de syv medlemmer af Børne- og Familieudvalget til et møde på Simmerstedvej.

Af fare for at komme til at støje, var jeg meget tæt på at få kaffen galt i halsen, da jeg i sidste uge læste ”Folkeskolen”. Det ærgrer mig at formand for KL Martin Damm udtaler sig som han gør i ”Folkeskolen”: ”Kampen om folkeskolen skal kæmpes. Men den skal kæmpes på en måde, hvor den støjer mindre” og efterfølgende: Folkeskolen skal tales op. ”Vi har brug for både at tale fagprofessionerne og folkeskolen op. Vi er godt på vej……. hvis befolkningen får indtryk af, at folkeskolen handler om ballade, så jager vi kunderne ud af butikken”.

Jeg har et godt indtryk af vores lokale samarbejde i Haderslev og har pt hverken oplevelsen af lyddæmpning, mundkurv, høreværn eller af at ”vi skal tale skolen op”, men jeg føler med de kolleger, der har den oplevelse.

At Martin Damm ikke selv har investeret så meget i sit lokale samarbejde, og at de med A20 i hånden i fællesskab ikke løfter den lokale skole, er ærgerligt. Skoler skal hverken råbes eller tales op. De skal dyrkes og finansieres. Lærernes arbejdsforhold skal være gode, der skal være god ledelse og eleverne skal have rum for god trivsel og undervisning.

 

De kommende to fredage udkommer der ikke et nyhedsbrev, da der er hhv. Kristi Himmelfartsferie i uge 21 og Formandsskole (også kaldet kanindræberkursus) i uge 22

God weekend

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe