Formandens nyhedsbrev 17. september 2021

Formand Lars Pedersen

Fra uge 39 og indtil efterårsferien kommer forhandlingsudvalget for lokalaftalen på en skolerundtur hvor vi drøfter implementeringen af arbejdstidsaftalen, herunder opgaveoversigterne. Derfor arbejder vi netop nu intensivt med at læse og forstå de opgaveoversigter som lærerne har fået udleveret. Tillidsrepræsentanterne arbejder med at skrive opgaveoversigterne ind i et skema som er udleveret af Danmarks Lærerforening. Det er vigtigt at kritik af eller spørgsmål til forståelsen af opgaveoversigten kommer til tillidsrepræsentanternes eller lærerkredsens kendskab så vi kan være så godt som muligt klædt på til dialogmøderne på skolerne Gennem de sidste par måneder har lærerkredsen mødtes med politikere fra byrådets politiske partier. Vi har ønsket at drøfte folkeskolens tilstand i Haderslev Kommune under uforpligtende former, uden referat og med ”fri dummeret”. Det har været vældig givtige møder, forhåbentlig for alle parter, og selv om der stadig udestår to partier, vil vi gerne takke de deltagende partier og politikere for velvilje og tid. Det har været ret tidskrævende for kredsstyrelsen, men forhåbentlig kan vi få øje på indsatsen når budget 2022 om ganske kort tid bliver vedtaget. I skrivende stund ser det ud til at et budgetforlig er lige på trapperne. Hvad det indeholder ved vi ikke, men mon ikke de 19 millioner kroner som UBF har stående som udfordringer er blevet fundet. Lærerkredsen har lidt større ambitioner så derfor har vi sendt nogle bemærkninger og forslag til byrådets politikere. Udover at vi går ud fra at de 19,1 mio. kroner findes, forslår vi også en konsekvent brug af to-lærer ordninger. Budgetmaterialet viser i den forbindelse besparelsesmuligheder ved ”to-voksen ordninger”. Derfor er det vigtigt for os at gøre opmærksom på at det ikke er det samme, bare billigere. Endelig forslår vi at den centrale vedligeholdelsespulje øges. Velholdte skoler højner arbejdsmiljøet for både lærere og elever og så bremser det flugten til privatskolerne Følg linket for at læse lærerkredsens forslag: https://kreds93.dk/media/14657706/budget-2022-hoeringssvar-til-byraadsmedlemmer.pdf Endelig en tak til forvaltningen for en udstrakt service til forståelse og fortolkning af det ret omfattende budgetmateriale. Det har været enestående.

God weekend Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe