Formandens nyhedsbrev 8. oktober 2021

Formand Lars Pedersen

I tirsdags blev budgettet for Haderslev kommune 2022 enstemmigt vedtaget. Der var lidt uventet støj på linjen med et varmtvandsbassin i Vojens, men så var det også fuld fart frem over stepperne med en hidtil uset enighed. For folkeskolen betyder det formodentlig en økonomi der er en lille smule ringere end i år. Det er lærerkredsen naturligvis ikke tilfreds med, så derfor vil vi opfordre lærere, forældre og andre der brænder for folkeskolen til at møde op og stille relevante spørgsmål til dette og andre folkeskolerelevante emner ved valgmødet onsdag den 27. oktober kl. 17-19 på Erlev skole. Haderslev Kommune har i 2021 afsat centrale midler til kompetenceudvikling, i alt 1.021.000 kr. Midlerne fordeles i to lige store puljer: • Strategiske initiativer • Individuelle ansøgninger Midlerne kan søges via det elektroniske ansøgningsskema på personaleintra. Ring til lærerkredsen for uddybelse. Hvad gør man når man ikke synes hverdagen hænger sammen med for mange opgaver og for lidt tid? Efter A20 er der i hvert fald ét klart svar: Snak med din skoleleder. A20 forudsætter at læreren har fået en opgaveoversigt, hvis vigtigste opgave, udover at sikre at man får korrekt løn, er at sikre overblik over opgaveporteføljen i skoleåret. Kniber det med overblikket så snak med skolelederen, som har en forpligtelse til at hjælpe. Hvis det stadig ser uoverskueligt ud, så snak med din tillidsrepræsentant eller din kreds. A20 har ikke tilført flere midler til folkeskolen, men forpligtelsen til at skabe overblik og gennemskuelighed er ikke til at misforstå. Lønstrukturkomiteen der blev besluttet i forbindelse med afslutningen af sygeplejerskestrejken, er nu nedsat. Det bliver ikke nemt arbejde, men er indtil videre det bedste bud på løsning af et tydeligvis komplekst problem. Vi må og skal have gjort noget ved lige- og lavtlønsproblematikken. Og det skal ikke være lærerne der betaler. Til sidst en lille reminder om lærerkredsens traditionelle Julelotto der finder sted 1. december kl. 18.30- 20.30 Sæt det i kalenderen og hold øje med tilmeldingsbetingelserne der kommer senere. God weekend Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe