Formandens nyhedsbrev 21. august 2021

Formand Lars Pedersen

Sygeplejerskestrejken er slut. Endelig. Folketinget har i dag vedtaget et indgreb der, som ventet, følger mæglingsforslaget fra forligsmanden. Det vil efter alt at dømme betyde en del meget skuffede og frustrerede sygeplejersker og de har brug for vores støtte og opbakning. Mange lærere vil kunne huske skuffelsen og fornemmelsen af at være blevet kørt over fra konflikten i 2013. Der var nærmest tale om et kollektivt traume, som man bestemt må håbe, sygeplejerskerne kan undgå. Derfor er det også på sin plads at gøre opmærksom på nogle af forskellene fra 2013 til 2021: I 2013 strejkede lærerne ikke. Vi var lockoutede. I 2013 var der ikke et mæglingsforslag og folketinget fulgte udelukkende arbejdsgiverens ønsker. Man kan håbe at sygeplejerskerne får nytte af den lønstrukturkomité som også bliver en del af indgrebet. Det kan meget vel vise sig at være en fordel at det nu er et folketingsflertal der påtager sig ansvaret for komitéarbejdet. Danmarks Lærerforening og Haderslev Lærerkreds bakker helt op om det arbejde der skal rette op på skævheder i løndannelsen. Arbejdstidsaftalen 2020 var en samarbejdsaftale der blandt andet var båret af et ønske om økonomisk gennemskuelighed og transparens ude på skolerne. Hvis det måske netop nu er lidt svært at genkende eller netop gennemskue økonomien, så skyldes det i hvert fald ikke udelukkende ond vilje, men i mindst lige så høj grad kompleksitet. Udover at vi er midt i en budgetfase hvor intet er afgjort, så er der stadig udmøntningen af folkeskolemilliarden, muligheden for at forkorte skoledagen og Coronamidler til at forplumre billedet. Kredsen arbejder sammen med forvaltningen om at skabe overblik. Det er nok ikke helt lykkes endnu. Onsdag var der TR-møde på kredskontoret. Vi afsluttede mødet med lidt godt at spise på en af byens caféer. Det er længe siden og hvor var det skønt igen at kunne mødes ansigt til ansigt også i social sammenhæng. I skrivende stund arbejder vi med gennemgang af opgaveoversigter fra skolerne. Forhåndsindtrykket er ikke prangende. Det er naturligt at nye procedurer og aftaler skal have lidt tid, men når det også kniber med gamle aftaler, så er det lidt træls. For nu at sige det mildt. God weekend Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe