Hvorfor kan jeg ikke lave noget af mit arbejde hjemme?

billede af pung med penge

Dette spørgsmål har Haderslev Lærerkreds og tillidsrepræsentanterne modtaget fra enkelte kolleger.

Som udgangspunkt er Haderslev Lærerkreds også interesseret i større fleksibilitet.

Det aktuelle problem er, at resurserne er alt for små til de opgaver, der er placeret i din 40-timers arbejdsuge.

Derfor er risikoen for, at arbejdsbyrden bliver langt større end 40 timer pr. uge, hvis man placerer noget af arbejdet derhjemme.

Hvem registrerer hvor meget du arbejder?  Det er skolelederens opgave at registrere arbejdstiden. Det kan hun/han gøre, hvis du placerer arbejdet på skolen, men hvis det er derhjemme, er du selv ansvarlig for det.

Hvordan får du tillæg for de timer, du forbereder dig derhjemme efter 17 eller lørdag og søndag?

Hvis du placerer arbejdet derhjemme og dermed selv er ansvarlig for registreringen, er der ingen ret til ulempetillæg for arbejde efter 17 og lørdag, søndag. Hvis du eksempelvis bare har 3 timers hjemmearbejde ugentligt siger du nej til over 600 kr. pr. måned i ulempetillæg.

Hvorfor er jeg usolidarisk, hvis jeg arbejder hjemme?

Haderslev Lærerkreds og TR arbejder ustandseligt for at du kan få ordentlige arbejdsforhold. Hvis du bryder overenskomsten/lov 409 ved at arbejde derhjemme, så vil arbejdsgiveren, ligesom en tidligere borgmester i Haderslev udtrykte det, have en forventning om, at lærerne alligevel laver det arbejde, der er nødvendigt.

Det stiller Haderslev Lærerkreds og TR i en rigtig dårlig forhandlingssituation. Dvs. at det bliver meget svært at opnå en fleksibilitet, der også tager hensyn til medarbejderens interesser og ikke kun arbejdsgiverens.

Hvorfor kunne vi arbejde hjemme før lov 409?

Før 1. august 2014 var arbejdstiden aftalebaseret. Der var afsat tid til alt eks. 75 timer til klasselæreren og arbejdstidsbestemte tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter var en del af Haderslevlønnen.

Hvad gør Haderslev Lærerkreds?

Haderslev Lærerkreds forsøger at lave aftaler /fælles forståelser med Haderslev Kommune. Vi vil gerne lave flextidsaftaler også om hjemmearbejde, men det kræver at forudsætningerne er til stede, at undervisningstimetallet nedsættes og at tillæg for arbejde derhjemme efter 17 og lørdag/søndag bliver udbetalt.

Haderslev Lærerkreds

Emner

Målgruppe