Formandens nyhedsbrev 13. marts 2020

Formand Lars Pedersen

Visse uger har det rent ud sagt været svært at finde på relevante nyheder til nyhedsbrevet. Det er ikke tilfældet for denne uge. Coronasituationen har tværtimod udviklet sig med en hast, så nyhederne har haft en tendens til at være forældede inden de blev sendt ud.

Vi besluttede på kredsstyrelsesmødet i onsdags, med blødende hjerte, at udskyde generalforsamlingen den 20. marts på ubestemt tid. Samtidig blev jubilæumsfesten samme dato aflyst. Vi drøftede det faktisk længe, men argumentet der slog hovedet på sømmet var at bare én coronasmittet deltager ved arrangementerne ville kunne lægge Haderslevs skolevæsen ned i flere uger. Allerede samme aften var det argument uden betydning, for Statsminister Mette Frederiksen havde meddelt at samtlige skoler i hele landet skal lukke fra på mandag. Det er en beslutning som Danmarks Lærerforening bakker helhjertet op om.

I går blev beslutningen så fulgt op af undervisningsministeren der, helt korrekt, mindede om, at det i henhold til grundlovens §76 er op til skolerne at sikre at eleverne bliver tilbudt den bedst mulige undervisning. Regeringen har umiddelbart meldt ud, at eleverne skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor de ikke fysisk skal møde op på skolen. Mange lærere er i fuld gang med at lave undervisningsmateriale, som eleverne kan bruge, mens de er hjemsendt. Ministeriet udsender inspiration og vejledninger. Vores klare budskab vil være, at det også i denne situation er lærerne, der beslutter, hvordan undervisningen skal gribes an, hvis undervisningen skal have værdi for eleverne. Det giver ingen mening, hvis lærerne pålægges at gennemføre bestemte forløb eller bruge bestemte metoder.

Situationen er unik og kræver fleksibilitet fra alle parter. Netop fleksibilitet har vores medlemmer i mange år præsteret i fuldt mål, så det har jeg fuld tillid til at, de også vil gøre i denne situation og fremover.

Et sidste lille vris: Hvis man nu havde indgået den aftale om hjemmearbejdspladser, som vi har tigget og bedt om i årevis, så kunne man have sikret, at vi også i denne situation overholder både IT-sikkerheden, Dataforordningen og arbejdsmiljølovgivningen.

Kredskontoret er indtil videre åbent for telefonisk henvendelse og mail, men personligt fremmøde kun efter foregående aftale.

God weekend

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe