Formandens nyhedsbrev 14. september 2019

Formand Lars Pedersen

I de forløbne to uger har kredsstyrelsens kontor været lidt forsømt med hensyn til åbningstider. Vi beklager, hvis nogen er gået eller har ringet forgæves. Det skyldes, at vi først har været på et meget givtigt kursus med tillidsrepræsentanterne på foreningens ejendom Frederiksdal og besøgt hovedforeningen på Vandkunsten i København. I denne uge har formandsskabet så været med forvaltningen på skolebesøg, hvor vi har besøgt samtlige skoler i kommunen til dialogmøder med tillidsrepræsentanter og skoleledere.

Meget positive og givtige møder. Kvaliteten af folkeskolen er god, men ikke god nok. Det sidste bliver den aldrig. Men hvis man ville gøre noget ved underfinancieringen, kunne den selvsagt blive bedre. Hvis lærerne for eksempel havde ordentlig tid til forberedelse, vil det øge kvaliteten markant.

Det er ikke det samme som at kvaliteten af folkeskolen er ringere end friskolernes. Det er der ingen objektive kriterier der tyder på. Derfor kan forældrene til nuværende og kommende elever roligt tage folkeskolen som det naturlige førstevalg og friskolerne som det naturlige alternativ.

I ugens løb har formanden været citeret i JydskeVestkysten for at ønske de nationale test afskaffet. Den holdning står jeg meget gerne ved og gentager også gerne de tre hovedgrunde: For det første fremmer det teaching to the test, når man for eksempel i danskundervisningen underviser i de groteske ordkæder. Det har ingen faglig relevans, men stor betydning for elevernes mulighed for at klare sig godt i test. For det andet giver det dårligere trivsel i skolen. Og for det tredje er de nationale test så fejlbehæftede, at de ikke giver et retvisende billede. Nogle forskere har udgivet en rapport hvor de mener at have påvist, at de nationale test gør specielt de svage elever fagligt dygtigere. Jeg glæder mig til at studere den rapport nærmere. Tænk hvis det virkelig viser sig, at de har modbevist Marianne Jelveds gamle tese om, at svin ikke bliver federe af at blive vejet.

God weekend

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe