Formandens nyhedsbrev 22. marts 2019

Formand Lars Pedersen

I næste uge er de årlige personalejusteringer nået til den kedelige fase hvor der iværksættes påtænkt afsked. 9 stillinger bliver der formodentlig tale om og dertil en stor nedgang i antallet af stillinger ved naturlig afgang. Det er katastrofalt i betragtning af at vi var blevet stillet flere hænder i udsigt. Medlemmer der bliver berørt af påtænkt afsked bør kontakte kredskontoret. Vi forsøger at intensivere vores kontorvagt.

Generalforsamling

Lærerkredsens årlige generalforsamling blev afholdt i Festsalen på UC-syd i går. De fremmødte viste stor diskussionslyst og især arbejdet med inklusionsprocessen i folkeskolens almenområde blev taget under behandling. Nedenstående udtalelse blev udarbejdet. Formandens beretning kan læses på kredsens hjemmeside www.kreds93.dk

Udtalelse

Vedtaget på Kredsgeneralforsamlingen for Haderslev Lærerkreds torsdag den 21. marts 2019:

Deltagerne i kredsgeneralforsamlingen udtrykker stor utilfredshed, vrede og faglig  bekymring på børnenes vegne over den måde, hvorpå styrkelsen af almenområdet i folkeskolen indtil videre udmøntes. Det der skulle have øget lærernes mulighed for både at løse inklusionsopgaven og at levere god undervisning, er endt i det modsatte, afskedigelser og samlet set færre hænder. Politikere og forvaltning i Haderslev kommune har tilsyneladende helt mistet det økonomiske overblik og står tilbage med et troværdighedsproblem.

Rettelse

Kommentarerne i sidste uges nyhedsbrev om delt ledelse på Lagoniskolen kunne misforstås derhen at det så ud som om beslutningen var taget. Det er den ikke. Forslaget er sendt i høring. Kredsformanden mener stadig det er en god ide, men beklager hvis han har bidraget til forvirring

Med venlig hilsen

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe