Formandens nyhedsbrev 1. marts 2019

Formand Lars Pedersen

Kredsstyrelsen er i fuld gang med at udarbejde høringssvar til den udsendte PLC-model som er en model til styrkelsen af almenområdets inklusionsindsats. Når det endelige høringssvar foreligger, vil det kunne læses på vores hjemmeside. Helt overordnet mener vi selvfølgelig at de ekstra hænder der skal til, bør sidde på en lærer. Det sikrer fagligheden og frem for alt får man mere og bedre undervisning for ALLE elever.

Af det udsendte materiale fremgår det hvor meget hver enkelt skole har til rådighed til inklusionsindsatsen. Det er ganske betydelige beløb. Et forsigtigt skøn er at der kan ansættes op til 25 lærere til inklusionsopgaven i almenområdet i Haderslev Kommune i det kommende skoleår. Det kan man kun være begejstret for. Derimod er der ikke plads til begejstring over det faldende børnetal. Det trækker nemlig i den anden retning med hensyn til ansættelse af lærere, således at det fortsat er uvist hvor mange nye lærere der egentlig bliver råd til. Skolelederne offentliggjorde i sidste uge en undersøgelse der beskæftigede sig med skoleledernes arbejdsforhold. Ud fra presseomtalen at fors bekræfter undersøgelsen at skolelederne er pressede. Ligesom lærerne er også skolelederne pressede af manglen på

sammenhæng mellem rammer/økonomi og opgaver. Skolelederne er nok dem der står først for, når der skal uddeles øretæver for den uddelegerede magtesløshed. Det er der desværre ikke noget nyt i. Det nye er at de taler højt om det. Det skal de have ros for. Vi har været lidt upræcise med hensyn til tilmeldingsfrist til spisningen ved generalforsamlingen den 21. marts. Tilmeldingsfristen er nu den 8. marts. Altså på næste fredag.

Nyd weekenden og det tidlige forår

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe