Formandens nyhedsbrev 28. juni 2019

Formand Lars Pedersen

Så fik vi en ny regering og dermed også en ny undervisningsminister. Der skal lyde en tak til den afgående, Merete Riisager. Hun har efter min mening gjort det ualmindelig godt. Det faglige fundament har altid været i orden og hun har lyttet til og på mange måder også forstået lærerne. Jovist har der også været uenigheder men samlet set er det en af de bedste undervisningsministre vi har haft i rigtig lang tid. Det er altså nogle store fodspor som Pernille Rosenkrantz-Theil skal udfylde. Hendes baggrund såvel fagligt som politisk, er en anden end den afgående ministers, men hun skal i hvert fald ønskes tillykke med jobbet, med et håb om et godt og frugtbart samarbejde. I dag går eleverne på sommerferie og på onsdag er det lærernes tur. Vi får travlt i vores sommerferie, for alle ved jo at lærerne har 7 ugers sommerferie og det skal vi nå fra den 4. til den 31. juli. Nej, undskyld ironien. Det må være varmen der gør det. Lærerne er ramt af kollektiv ferielukning i 4 uger og hvis man ikke har optjent ferie (nok) kan man melde sig ledig på Jobnet.dk. Kontakt A.kassen ved spørgsmål desangående. Kredskontoret har formelt set lukket i elevernes ferie, men man kan altid komme i kontakt med os, nemmest pr. mail, men se vores kontaktoplysninger på www.kreds93.dk

Med disse opbyggelig bemærkninger vil kredsformanden og kredsstyrelsen ønske alle en

god sommer. Nyd den. Det er fortjent.

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe