Formandens nyhedsbrev 8. februar 2019

Formand Lars Pedersen

En plan for forbedring af inklusionsprocessen er sendt i høring. Planen indeholder helt konkrete beløb som skolerne får tildelt til formålet. Det er meget vigtigt at man på skolerne tager fat på debatten om hvordan pengene skal bruges på den enkelte skole. Som
udgangspunkt er der ingen begrænsninger og kredsstyrelsen vil da heller ikke blande sig i hvad man prioriterer på den enkelte skole. Blot til orientering var udgangspunktet, da pengene blev bevilget i oktober, at de skulle gå til ekstra hænder. Derudover vil kredsformanden for egen regning tilføje: Mere af det der virker. Væk med det der ikke
virker. Vores lokale arbejdstidsforhandlinger har i en periode kørt meget langsomt, men umiddelbart efter vinterferien sætter vi turbo på når vi mødes med forvaltning, tillidsrepræsentanter og skoleledere hvor hovedemnerne er evaluering og procesbeskrivelse for delaftalen og, i henhold til overenskomst 2018, et forbedret samarbejde mellem Kreds og kommune og TR og Skoleleder. Derudover arbejder vi videre på at få lidt flere punkter på delaftalen, Men man skal nok ikke se frem til de store ændringer for det kommende skoleår. Der har været en del forespørgsler om de nye ferieregler i almindelighed g overgangsreglerne i særdeleshed. Hovedforeningen arbejder på højtryk med konkrete
vejledninger. Indtil de foreligger et velment råd: Ro på! Ændringerne træder først i kraft i 2020 og der vil kun i meget begrænset omfang – om overhovedet - blive tale om at man ikke har optjent ferie og det er endnu mere begrænset hvad man kan gøre ved det. Og så en lille reminder: Umiddelbart efter vinterferien vil vi bede om tilmeldinger til
spisningen ved generalforsamlingen. Hvis det ikke er sket så sæt kryds i kalenderen torsdag den 21. marts kl. 17.30 med efterfølgende spisning på UC-syd. Lærere der ikke har optjent ret til ferie i vinterferien bør huske, bare for en sikkerheds skyld, at henvende sig til a-kassen
Rettelse: Det er altid glædeligt med reaktioner på Nyhedsbrevet. Også selv om det blot er for at påpege at den forsker som blev omtalt i sidste uge ikke hedder Svend Skovmand men derimod Keld Skovmand
Kredskontoret er lukket i den kommende uge. Akut henvendelse på mail og du vil blive kontaktet.
Som man kan se ovenfor er der en del aktiviteter i kalenderen. Men i næste uge har vi ferie. Nyd den. Den er fuldt fortjent.

God vinterferie
Lars Pedersen
Kredsformand

Emner

Målgruppe