Nyhedsbrev 6. maj 2022

En travl uge lakker mod enden. Der er travlhed på skolerne og hos TR´erne. I skal endelig henvende jer til kredskontoret, men i den kommende uge har vi en del ud-af-huset aktiviteter, så det kan være en god idé at ringe inden for at lave en aftale. Tirsdag er der møde i det kredsforpligtende samarbejde i syd. Onsdag er der kredsstyrelsesmøde og et fyldigt møde i FagMED-skolerne.Torsdag er der lokalt et samarbejdsmøde mellem forvaltning og lærerkredsen.Slutteligt er der et HovedMED-møde og temadag torsdag. I hører nærmere her fra senere.

Næstformand for Haderslev Lærerkreds René Steenberg Olsen stiller op til endnu en periode som repræsentant i Medlemsforum Vest for Lærernes Pension. I lærerkredsen har vi haft god gavn af Renés orientering, viden og indsigt i pensionsområdet. Hold øje med jeres e-boks. Jeg vil anbefale, at manstemmer på René, til gavn for medlemmerne af Haderslev Lærerkreds.

I det seneste nyhedsbrev fik jeg vedhæftet et inaktivt link til ansøgning om kompetencemidler, så jeg prøver lige igen: https://intranet.haderslev.dk/hr

Der er pt indskrevet 15 ukrainske flygtningebørn i skolerne i Haderslev.Jeg har netop talt med forvaltningen, der orienterer om, at der er flere på vej.I Lærerkredsen har vi fået forespørgsler om alle de ukrainske børn,der lige nu befinder sig på det gamle sygehus. De børn kommer til at gå i skole i den kommune, de flytter til, når de har fået asyl.

Orientering fra fraktion 4: Den 2. juni kl. 20 Teater på Møllen. Enkelte billetter tilbage.Palle stadig alene i verdenHjertevarm og musikalsk forestilling om en mands kamp mod ensomheden. ”Palle stadig alene i verden” er en fortælling med masser af nærvær, musik og humor og ikke mindst en fortælling, der tager fat i et utroligt vigtigt og relevant emne.Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og indbetaling på konto i nr. 5386 - 0246244 i Arbejdernes Landsbank, skriv da i modtagerfeltetMølle(antal)navn senest den 12. maj 2022 Pris: medl./ikke medl. 25 kr./75 kr.      

Sidste orientering om afhentning af kalender i denne omgang. Til de af jer der ikke har afhentet den, den kan hentes i vindfanget på Simmerstedvej 37.

På fredag fredag den 13. tør jeg ikke skrive et nyhedsbrev, og jeg vil derfor allerede nu ønske jer en god Store bededag.

Med venlig hilsen

God weekend

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe