Nyhedsbrev 29. april 2022

formand jesper

Fredag og feriepenge på lønsedlen! Husk at I altid kan få en gennemgang af jeres lønseddel. Pr. 1. maj og 1. november er vi særligt nysgerrige, da det er der, lønstigninger og feriepenge er at se.

Hvis I indsender en lønseddel, så kigger vi den og jeres opgaveoversigt igennem og returnerer et svar asap. I går deltog jeg i mit første Formandsmøde i København. Det omhandlede i høj grad samarbejdet ”Sammen om skolen”, hvordan det er organiseret og hvordan vi som DLF arbejder. Vi hørte Gordons og formanden for KL´s Børne- og undervisningsudvalg Thomas Gyldals tilgang til samarbejdet og vi havde et rigtig spændende oplæg fra Sigge Winther (ja, ham fra ”Deadline”), der baserede sit indspark på baggrund af ”Entreprenørstaten”.

Derudover kom de tilbudte forhold til de Ukrainske flygtningebørn til at fylde. I den aftale om rammerne for, hvordan skolerne og kommunerne skal tage imod de ukrainske flygtningebørn, har DLF givet sine inputs til politikerne på Christiansborg og på den måde forsøgt at påvirke aftalen. På baggrund af aftalen er der sendt en pressemeddelelse ud lavet sammen med skolelederne, hvor vi i DLF slår på, at der skal følge økonomi med, så vi kan lave de bedste og ikke de billigste løsninger samtidig med, at der er lokal frihed, så man lokalt kan finde den bedste løsning.

På søndag afholdes det lokale 1. maj-arrangement som vanligt ved Tørning Mølle fra kl. 12.30-15.30. Arrangementet afholdes af FH og link til programmet er her: https://toerningmoelle.dk/1-maj-moede/ De af jer der kan og har lyst, kan blandt andre møde og høre Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen

Lige nu kan der søges kompetencemidler i Haderslev. Ansøgningsfrist den 8. juni. HR (haderslev.dk) • Haderslev Kommune har i 2022 afsat centrale midler til kompetenceudvikling, i alt 1.000.000 kr. Midlerne kan søges af alle ansatte i Haderslev Kommune og fordeles i to lige store puljer: • Strategiske initiativer - aktiviteter, der løfter medarbejdernes kompetencer inden for et fastsat tema, som kommer helheden til gode. Strategiske initiativer skal gerne favne flere faggrupper og løfte kompetenceniveauet på tværs. • • Individuelle ansøgninger - denne pulje er målrettet medarbejdere - individuelle eller grupper - der har behov for et kompetenceløft for fortsat at kunne løse arbejdspladsens kerneopgave.

Generalforsamling i Haderslev Lærerkreds bliver afholdt torsdag den 16. marts 2023 kl. 17-19 med efterfølgende spisning. I den forløbne uge har der været mange forbi for at hente Lærerkalenderen for 2022/2023. Det er hyggeligt at hilse på jer og i den kommende uge er kontoret åbent som vanligt. Slutteligt en opfordring til at deltage i Lysfesten på onsdag den 4. maj fra kl. 19.30 Jesper Skovsbøl Rasmussen Kredsformand

Emner

Målgruppe