Formandens nyhedsbrev 17. juni 2022

formand jesper

Skoleåret lakker mod enden og så rejser spørgsmålet sig - fik vi nået det? – det hurtige svar er; nej heldigvis ikke! Vi vil gerne nå mere, vi vil gerne nå at se forbedringer, og vi vil nå at forny det, der trænger, forandre det, der bør forandres og nå at give tid til fordybelse.

Danmarks Lærerforening er i høj grad klar over, at de ovennævnte forhold gør sig gældende i de lokale kredse, og vi har tydeligt givet udtryk for, at de tiltag der pt iværksættes i eksempelvis ”Sammen om skolen”, skal have tid og mulighed for at integreres lokalt, ellers når de gode hensigter, og ånden der ligger bag skoleudviklingsidéerne ikke at gro.

Torsdag den 9. juni blev det første lovforslag i ”Sammen om skolen-regi” vedtaget. Det er det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem. Her har DLF haft stor indflydelse som sparringspartner. Der er ting at glæde sig over ved det nye evaluerings- og bedømmelsessystem; blandt andet at de nuværende elevplaner og nationale tests ændres. Herudover er det glædeligt, at udtrykket eller stemplet ”ikke-uddannelsesparat” fjernes. At det så erstattes af det lidet mundrette ”parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser”, er pudseløjerligt!  At man politisk fortsat ønsker nationale tests, er for mig ubegribeligt, men Børne- og Undervisningsministeriet har givet sig selv tid til skoleåret 2026/2027 til at udvikle nogle mere meningsfulde end de nuværende og de midlertidige lineære tests, der indføres fra kommende skoleår. Meddelelsesbogen træder i kraft i kommende skoleår, og der orienteres nærmere herom senere.

I onsdags afviklede vi dette skoleårs sidste TR-møde med efterfølgende afslutning. I den forbindelse sagde vi farvel til fem TR-kolleger, der af forskellige årsager ikke fortsætter i rollen som lokal TR. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til Ane fra Fjelstrup, Laila fra PPR, Louise fra Starup, Debbie fra Vonsbæk og Rie fra Moltrup for deres store indsats. Tak!

Lige en reminder – for fem uger siden skrev jeg følgende. Næstformand for Haderslev Lærerkreds René Steenberg Olsen stiller op til endnu en periode som repræsentant i Medlemsforum Vest for Lærernes Pension. I lærerkredsen har vi haft god gavn af Renés orientering, viden og indsigt i pensionsområdet. Jeg vil anbefale, at man stemmer på René, til gavn for medlemmerne af Haderslev Lærerkreds. Sidste frist den 20. juni 2022.

Sommerferie og sygdom: I Haderslev kommune er der kollektiv (tvungen) ferie i sommerugerne 27, 28, 29, 30. Der gælder særlige regler for sygdom og ferie, alt afhængig af om du er syg inden ferien starter, eller du bliver syg i din ferie. Overordnet gælder, at du ikke er forpligtet til at påbegynde din ferie, hvis du er syg op til feriens start. Bliver du syg i din ferie har du karens i 5 dage, hvorefter du har ret til erstatningsferie, såfremt du fortsat er syg. Husk derfor at sygemelde dig på din første sygedag

I de seneste dage er vi flere gange blevet spurgt til ferieoptjening og udregning. I forbindelse med den nye ferielovs indtræden optjener alle 2,08 dag pr. måned startende pr. den 1. september, hvilket vil sige at der optjenes 25 dage om året + 1 sjette ferieuge. I app´en MinLøn kan man under ”Saldi” følge med i sit ferieregnskab og se ”I alt til afholdelse …”

Kredskontoret holder ferielukket fra onsdag d. 29. juni kl. 12 til onsdag d. 3. august, hvor kontoret og telefonerne åbner til sædvanlig tid kl. 8. I den mellemliggende periode har du altid mulighed for at få fat på os, ved at skrive til vores mail 093@dlf.org med angivelse af årsag samt telefonnummer.

Så er der igen nyt fra den flittige Fraktion 4:

Bustur til Horsens tugthus med rundvisning. Derefter kører vi til Alrø i Horsens fjord og får frokost samt ser øen. Når vi har fået lokale og kulinariske indtryk, kører bussen videre til Brænderiet Lillebælt. Vi hører om den nystartede virksomhed og måske lidt smagning. Bemærk: Der er tilmelding til denne tur allerede den 23. juli 2022. Bussen kører med afgang Vojens fra Banegårdspladsen kl.: 8.15 Afgang Haderslev fra Hertug Hans plads kl.: 8.30 Turen forventes afsluttet sidst på eftermiddagen. Tilmelding: mail til Vibeappel@gmail.com og indbetaling på konto i nr. 5386 — 0246244 i Arbejdernes Landsbank, skriv da i modtagerfeltet HoTUGT(antal)navn senest den 23. juli 2022 Pris: medl./ikke medl. 250 kr./500 kr.   

Rigtig god sommer til alle læsere af Nyhedsbrevet pas på jer selv og hinanden ude i sommerlandet. I næste uge kommer der ikke et Nyhedsbrev, da jeg i det tidlige forår blev headhuntet til at hjælpe vores Kløften-Festival-kyndige-kasserer Bjørn med at slæbe, skrue, samle, indstille og gå i vejen som roadie for ham – måske ses vi i Kløften!

Slutteligt en tak for samarbejdet til alle skolens interessenter - lærere, politikere, forvaltning, skoleledelser, konsulenter m.fl. og især en tak til alle TR´ere, Lars Pedersen og Birgitte Kjøng og ikke mindst kredsstyrelsen - Anna-Pia, Marianne, Lone, Bjørn og René - i Haderslev Lærerkreds.

Vi skal nok nå det!

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe