Formandens Nyhedsbrev 10. juni 2022

formand jesper

Der er blevet drukket kaffe i denne uge! Tirsdag med medlemmer, onsdag eftermiddag med borgmester Mads Skau, onsdag aften med Børne- og Familieudvalget i forbindelse med fællerådsmøde på skoleområdet, torsdag med ondt i halsen og i dag fredag i forbindelse med et nyt tiltag under overskriften ”TR-udviklingssamtale”.

Ved mødet med Mads Skau gav vi et ultrakort rids af de seneste 10 års skolepolitik set fra Haderslev Lærerkreds´ side og efterfølgende tog vi udgangspunkt i ”Sammen om skolen” og tankerne bag det samtale- og udviklingsprogram, der er lavet mellem KL, DLF og Skolelederforeningen. Herefter fik borgmesteren en grundig gennemgang af og indføring i ”Den gode undervisning”, og hvad den kræver af forberedelse, gennemførelse og efterbehandling. Samtalen mundede ud i ønsker til udvidelse af budgettet og Mads Skau var meget lydhør, forsigtigt positiv og realistisk vedrørende det fremadrettede budgetforløb. 

Fællesrådsmødet på skoleområdet for forældrevalgte for skolebestyrelser, ledere forvaltning og Børne- og familieudvalget blev i meget høj grad dikteret af Gro Emmertsen Lund, der lavede to grundige oplæg med fokus på de forhold i skolen, som har betydning for, om børn kommer i skole, men også på hvordan skolen kan forebygge fravær og hvordan vi i endnu højere grad sikrer at flere børn kommer i skole. Hendes oplæg var meget aktuelle og tankevækkende, og med gode eksempler på hvordan skoleledere, ansatte og forældre i fællesskab kan gøre meget for at afhjælpe skolevægring. Som lærer bekymrede aftenens tema mig meget. Lærernes arbejdsvilkår fylder meget for mig, den fælles folkeskole og den gode undervisning fylder – og de to ting hænger uløseligt sammen, de er to dele, der ikke må adskilles. Lærergerningen er kompleks, med mange krav og meget på spil både i og udenfor klasserummet og jeg vil vedvarende være med til at værne om lærernes metodefrihed, undervisningsfrihed og ytringsfrihed.

I lærerkredsen har jeg søsat et forsøg med en TR-udviklingssamtale af en times varighed. Forsøget er blevet skudt i gang i dag i et forsøg på at skabe grobund for dialog vedrørende nogle af de mange forhold der gør sig gældende på skolerne lokalt med skoleplaner, opgaveoversigter, samarbejde, formidling, forhandling, vilkår osv. Jeg har på det seneste oplevet, at vore lokale dygtige TR´ere knokler, men at de også til tider knokler en lidt ensom kamp(da de har kendskab til forhold, der er underlagt tavshedspligt mv), så husk din lokale TR. De har godt af at blive bakket op.

Husk at stemme til Lærernes Pension – Medlemsforum Vest – der er kommet en hilsen i din e-Boks for en uges tid siden. Rigtig god weekend

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe