Nyhedsbrev 8. april 2022

Nyhedsbrev 8. april 2022

Vi har i den forløbne uge haft en del henvendelser vedrørende de ukrainske familier og børn der pt er i Haderslev kommune. Procedurerne for forældrene og børnene vedrørende skole og institutionsområdet er lige nu at finde på kommunens hjemmeside Børnepasning og skole - Haderslev Kommune Når der kommer ændringer, vil siden opdateres. For skoleområdet er aftalen at Haderslev Lærerkreds løbende holdes orienteret. Vi ved godt at krigen og krisen fylder meget i manges bevidsthed, men i respekt for de flygtede understøtter vi, at vi skynder os langsomt. Stillingsopslag kommer til at fremgå af kommunens hjemmeside.

Det er helt afgørende, at skolerne i Haderslev har vished om at midlerne til modtageklasser, sprogstøtte mv følger med, når de ukrainske flygtningebørn skal ud i folkeskolen. Vi kan ikke vente på at kommunernes økonomiforhandlingerne afsluttes en gang i juni måned. Klare rammer og nødvendig finansiering tak!

Jacob Fuglsang der er uddannelsesredaktør i JV/Politiken skrev for 10 år siden en analyse under overskriften ”Inklusion er et nyt ord for ´helvede´ i klasseværelset”. Den artikel har jeg lige genlæst, og min umiddelbare tanke var, hvor er den dog aktuel. Et udpluk af pointerne fra analysen er: ”Undervisning skal tilrettelægges, så der er plads til flere elever med specielle behov i almindelige klasser”. Efterfølgende. ”Er der kommet de ekstra lærerhænder opgaven kræver?”. ”Er lærerne bedre rustet til opgaven i dag end tidligere?” Og endelig. ”Er klasselokalerne blevet til et sted, hvor eleverne primært kæmper om lærerens opmærksomhed?” Han skriver også. Inklusion er en besparelse, hvor det samlede skoleområde det seneste år har bidraget med 1,5 mia. kroner – lærerne er blevet svigtet.

I Haderslev svigter vi desværre også. Vi har i det forløbne år svigtet mange dygtige og erfarne lærere. De har stoppet deres lærerliv med ordene; ”Der er ét ord, der er forklaringen på, at jeg kommer med min opsigelse nemlig inklusion!” Så kære lokale politikere, mit ønske fra lærerne i Haderslev kommune i forbindelse med jeres igangværende budgetforhandlinger. For at vi kan lykkes med vores undervisningsopgave og for at få inklusion til at lykkes. Klare rammer og nødvendig finansiering tak!

Lærerkalenderen kommer ifølge forlagets oplysninger i løbet af uge 17 og I hører naturligvis nærmere, når den er leveret på Simmerstedvej. Proceduren for TR´erne er som vanligt, at I bedes sende en mail til 093@dlf.org om det antal, I ønsker til egne kolleger.

Slutteligt til de af jer der har responderet på seneste uges nyhedsbrev og ikke synes, det var sjovt, at jeg skrev, at der mangler 112 mio. kr. Til jer kan jeg sige, det synes jeg heller ikke.

Rigtig god påske.

 

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand Haderslev Lærerkreds

 Vi ved godt at krigen og krisen fylder meget i manges bevidsthed, men i respekt for de flygtede understøtter vi, at vi skynder os langsomt. Stillingsopslag kommer til at fremgå af kommunens hjemmeside.

Det er helt afgørende, at skolerne i Haderslev har vished om at midlerne til modtageklasser, sprogstøtte mv følger med, når de ukrainske flygtningebørn skal ud i folkeskolen. Vi kan ikke vente på at kommunernes økonomiforhandlingerne afsluttes en gang i juni måned. Klare rammer og nødvendig finansiering tak!

Jacob Fuglsang der er uddannelsesredaktør i JV/Politiken skrev for 10 år siden en analyse under overskriften ”Inklusion er et nyt ord for ´helvede´ i klasseværelset”. Den artikel har jeg lige genlæst, og min umiddelbare tanke var, hvor er den dog aktuel. Et udpluk af pointerne fra analysen er: ”Undervisning skal tilrettelægges, så der er plads til flere elever med specielle behov i almindelige klasser”. Efterfølgende. ”Er der kommet de ekstra lærerhænder opgaven kræver?”. ”Er lærerne bedre rustet til opgaven i dag end tidligere?” Og endelig. ”Er klasselokalerne blevet til et sted, hvor eleverne primært kæmper om lærerens opmærksomhed?” Han skriver også. Inklusion er en besparelse, hvor det samlede skoleområde det seneste år har bidraget med 1,5 mia. kroner – lærerne er blevet svigtet.

I Haderslev svigter vi desværre også. Vi har i det forløbne år svigtet mange dygtige og erfarne lærere. De har stoppet deres lærerliv med ordene; ”Der er ét ord, der er forklaringen på, at jeg kommer med min opsigelse nemlig inklusion!” Så kære lokale politikere, mit ønske fra lærerne i Haderslev kommune i forbindelse med jeres igangværende budgetforhandlinger. For at vi kan lykkes med vores undervisningsopgave og for at få inklusion til at lykkes. Klare rammer og nødvendig finansiering tak!

Lærerkalenderen kommer ifølge forlagets oplysninger i løbet af uge 17 og I hører naturligvis nærmere, når den er leveret på Simmerstedvej. Proceduren for TR´erne er som vanligt, at I bedes sende en mail til 093@dlf.org om det antal, I ønsker til egne kolleger.

Slutteligt til de af jer der har responderet på seneste uges nyhedsbrev og ikke synes, det var sjovt, at jeg skrev, at der mangler 112 mio. kr. Til jer kan jeg sige, det synes jeg heller ikke.

Rigtig god påske.

 

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand Haderslev Lærerkreds

Emner

Målgruppe