Formandens nyhedsbrev 5. marts 2021

Formand Lars Pedersen

Vi starter lige med en meget kraftig opfordring til at stemme til suppleringsvalget til Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. mandags fik lærerkredsens 500 stemmeberettigede medlemmer en mail med et link til den elektroniske afstemning. Valget løber indtil den 10. marts kl. 16 og iskrivende stund har 90medlemmer stemt. Set i forhold til at det er næsten dobbelt så høj stemmeprocent som på landsplan, er det ikke dårligt, menda vi risikerer at miste lokal indflydelse,kunne det godt være højere. Der er fire meget kvalificerede kandidater, men Lars Holmboe har indvilget i at have os som sit bagland. Det er meget vigtigtfor kredsens og det forpligtende kredssamarbejdes muligheder for indflydelse på Hovestyrelsens arbejde. Dermed er lokalt tilhørsforhold vigtigt for medlemmerne. Derfor opfordringen: Stem. Og gerne på Lars Holmboe./om-dlf/organisationen/suppleringsvalg-til-hovedstyrelsen. Tiden for generalforsamlingen nærmer sig. 18. marts holder Haderslev Lærerkreds virtuel generalforsamling. Umiddelbart op til generalforsamlingen vil vi udsende et medlemsbrev med et link til generalforsamlingen, med endelig dagsorden og med formandens skriftlige beretning og regnskab. Medlemmer kan med fordel gå ind på www.dlf.org på Min Side og kontrollere at det erden rigtige mailadresse. Nyhedsbrevet bliver ikke udsendt efter medlemsregister, så tjek din mailadresse hvis du er i tvivl. Det gælder også hvis du ikke har fået ovennævnte mail om afstemningen.Medlemmer på Louiseskolen har undret sig over at man i Fagbladet Folkeskolen har kunnet læse om lærere på specialskolerder har fået tilbud om vaccine. Lad mig slå fast at pladsen i vaccinekøen stadig afgøres af,hvor stor risikoen for alvorlige eller ligefrem fatale følgerer. Hvis man er frontpersonale i forhold til denne gruppe, vil man også kunne tilbydes vaccine. Efter lærerkredsens henvendelse til Haderslev Kommune er et antal lærere på Louiseskolen blevet kategoriseret som frontpersonale og får tilbudt vaccine.Man bør bemærke at der er forskellige definitioner på frontpersonale. Den definition som sundhedsstyrelsen anvender er altså som nævnt personaleder har nær kontakt til personerder er i risiko for alvorlige eller fatale følger af at blive smittet. Vi synes jo at det giver god mening at tale om alle lærerog pædagoger som front personale, da de jo har øgetrisiko for at blive smittet. Men altså ikke i forhold til vaccine. God weekend  Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe