Formandens nyhedsbrev 26. marts 2021

Tirsdag 6. april 2021 kl. 8.00 starter urafstemningen om Overenskomst 2021 med at Danmarks Lærerforening udsender en mail til alle stemmeberettigede.

I den mail er der et link til selve afstemningen. Man skal blot trykke på linket og følge vejledningen. Der er mulighed for enten at stemme ja eller nej til overenskomstresultatet. Man kan ikke stemme blankt.

Fredag 9. april 2021 og onsdag 14. april 2021 vil der blive udsendt en mail til dem, der endnu ikke har afgivet deres stemme. Der vil ligeledes blive skrevet om afstemningen på de sociale medier og hjemmesiden.

Har en stemmeberettiget ikke modtaget en mail, kan det skyldes, at medlemmet ikke er registreret med en korrekt mailadresse i medlemssystemet.

Det vil derfor også være muligt at stemme via dlf.org ved at bruge NemID. Der vil være en henvisning på forsiden.

OK 21 har sikret reallønnen, reguleringsordningen og givet mindre forbedringer af pension samt lønforbedringer for enkelte mindre medlemsgrupper. På den baggrund anbefaler et flertal i kredsstyrelsen et ja til overenskomsten. Medlemmer der gerne vil vide mere, kan man deltage i et virtuelt medlemsmøde den 7. april kl. 17-18. Nærmere oplysning hos din tillidsrepræsentant eller hos lærerkredsen.

Efter påske starter de store elever og deres lærere på skolen igen. Det er der rigtig mange der glæder sig til, selv om det i første omgang kun bliver hver anden uge. Sundhedsmyndighedernes og ministerens retningslinjer og anbefalinger er udsendt og som hovedregel ser det fornuftigt ud. Der er sågar steder hvor man tydeligt har prioriteret lærernes sikkerhed over pædagogiske hensyn. Det skal der på denne plads ikke lyde nogen kritik af. At man så lokalt efterlyser fleksibilitet, er forståeligt.

Generalforsamlingen i Haderslev Lærerkreds blev afviklet den 18. marts. Virtuelt for forhåbentlig sidste gang. Fint fremmøde og god debat som giver kredsstyrelsen noget at arbejde med i tiden fremover. Tak for det.

God påskeferie  

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe