Formandens nyhedsbrev 12. marts 2021

Formand Lars Pedersen
Det lykkedes. Lars Holmboe fra Vejle er fremover vor mand på tinge. Suppleringsvalget til Hovedstyrelsengav det glædelige resultat,at sønderjyderne også fremover er repræsenteret i Hovedstyrelsen. Grunden er først og fremmest at Lars er en dygtig kandidat,men også at det er lykkedes at få stemmeprocenten i vores områdeop på det dobbelte af landsgennemsnittet.Stemmeprocenten er hverken på landsplaneller hos os særlig prangende, men i modsætning til hvad læserbreve i fagbladet Folkeskolen antyder, skyldes det ikke etfaldende medlemsengagementDet skyldes nok mere sandsynligtat forbindelsen mellem Hovedstyrelsenog det enkelte medlem er ret sporadisk. Det gør det så meget mere vigtigt at forbindelsen mellem kredsstyrelsen og Hovedstyrelsener intakt. Og det er den med Lars som medlem af HS.Forbindelsen mellem kredsstyrelsen og medlemmerne er derfor også meget vigtig, og den får vi så helt aktuelt mulighed for at dyrke på Lærerkredsens virtuelle Generalforsamlingtorsdag den 18. marts kl. 17.30. Vi har netop sendt medlemsbreve ud med links som skal benyttes,hvis man ønsker at deltage. Hvis man ikke har modtaget mail,kandet skyldes at vi har forkerte mailoplysninger. Tjek dem på Min Sidewww.dlf.orgeller ring til kredskontoret.Det er under alle omstændighederen god ide at tjekke medlemsoplysningerne på Min side.Ibegyndelsen af april skal vi stemme om Overenskomst 2021. Det vil også foregå elektronisk, og forudsætter at medlemsoplysningerne i medlemssystemet er korrekte.Faktisk er der så mange "umuligheder" forbundet med lærernes opgave, at det nærmest blinker i neon, at det ikke kan lade sig gøre.På den forudsætning kunne lærerstanden have sagt: 'Glem det. I må være blevet vanvittige. Vi er ikke uddannet til det, forholdene er ikke til, at vi kan løfte det'. Men de har valgt at gøre det omvendte, at tage opgaven på sig og gøre det så godt, de overhovedet kan. Det er virkelig godt gået".Pernille Rosenkrantz Theil, april 2020Jeg fik lige lyst til at minde om undervisningsministerens ord fra foråret 2020. For det ser ud til atvi fra næste uge får endnu en umulig opgave: De store elever skal tilbage på skolen en dag om ugen, udendørs?!? .......Ja, ja. Vi skal da nok gøre det. Og som sædvanligtgøre det så godt vi kan. Men nogen god ide er det altså ikke. Heldigvis varerden formodentlig og forhåbentlig kun to uger. God weekendLars PedersenKredsformand

Emner

Målgruppe