Formandens nyhedsbrev 12. februar 2021

Formand Lars Pedersen

Lærerkredsens generalforsamling bliver holdt den 18. marts kl. 17.30. På grund af Coronasituationen holdes generalforsamlingen virtuelt, og medlemmerne vil få en mail med et link som benyttes. Fra uge 8 vil det på skolerne være muligt at blive Covid-testet med lyntest to gange om ugen. Vi opfordrer til at så mange som muligt lader sig teste så ofte som muligt. Det er en måde at passe på hinanden. De har selvfølgelig været stor fokus på at sikre både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø for de lærere der møder fysisk op i skolen. Det vil og skal der fortsat være, men nu er det så også på tide at rette kikkerten mod de lærere der stadig underviser virtuelt. Det kan nemlig også være særdeles udfordrende for arbejdsmiljøet. I perioden fra 1. til 10. marts er der suppleringsvalg til Hovedstyrelsen. Årsagen er at Marianne Holler Kanstrup af personlige grunde er stoppet og ingen suppleanter ønskede at overtage. Der er fire kandidater til den ledige post, men en af dem Lars Søltoft Buur Holmboe, har tilbudt at være vores kandidat ”på tinge”. Derfor har vi i de sydjyske kredse haft et møde med Lars, der er kredsstyrelsesmedlem og TR i Vejle, hvor vi talte forventningerne igennem. FKS-syd anbefaler derfor enstemmigt Lars Søltoft Buur Holmboe. Efterfølgende har et flertal i kredsstyrelsen i Haderslev Lærerkreds besluttet at anbefale Lars som vores kandidat. Det er meget vigtigt for sammenhængen i foreningen at vi har en lokal der er ”vores” kandidat. Hovedstyrelsesvalget er normalt ikke – i hvert fald ikke officielt – et geografisk valg. Men det her er et suppleringsvalg hvor vi har brug for at få vores fremragende lokale repræsentant erstattet af en anden, forhåbentlig lige så fremragende, repræsentant. Og således nåede vi frem til en i den grad fortjent vinterferie. Kredskontoret er som sædvanlig lukket i ferien, men vi kan kontaktes på telefon eller mail. God weekend og god ferie Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe