Formandens nyhedsbrev 4. september 2020

Formand Lars Pedersen

I tirsdags holdt Haderslev Lærerkreds den Corona-udsatte generalforsamling. Her fik kredsstyrelsen og formanden fornyet sit mandat til at udtale sig på lærernes vegne. Der ligger en stor sikkerhed i at skulle have sit parlamentariske mandat fornyet med passende mellemrum og i Haderslev er et år meget passende. Derfor var det også ubehageligt da Corona- situationen nødvendiggjorde en udsættelse af generalforsamlingen. Fremmødet var forståeligt nok ikke prangende, men debatlysten fejlede ikke noget. En god debat som vi naturligvis følger op på og som vi i kredsstyrelsen er forpligtede til at tage alvorligt. I næste uge vil man kunne læse referatet fra Generalforsamlingen på hjemmesiden. Vi står nu i den lidt besynderlige situation at der kun er 7 måneder til næste generalforsamling, der finder sted torsdag den 18.marts kl. 17.30. Ligeledes i tirsdags sluttede afstemningen om Arbejdstidsaftalen 2020. (A20) Aftalen blev vedtaget med et overbevisende flertal, men også med et stort mindretal. Det forpligter foreningen som sådan. I Haderslev, hvor der også var klart, men mindre overbevisende flertal (57%/43%) har vi i den kommende tid en klar opgave med at vise de mange skeptikere og nej-sigere at det at vi nu har en overenskomstdækket arbejdstidsaftale, vil give forbedringer, der kan mærkes på alle skoler. Den opgave deler vi med vores kommunale arbejdsgiver. I de nært forestående budgetforhandlinger vil det klæde Haderslev Kommune at anerkende det faktum, som utvivlsomt har fået mange til at stemme nej til A20, at folkeskolereformen fortsat er ufinansieret og at den manglende tid til forberedelse fortsat er en af lærernes allerstørste udfordringer. Derudover er der fortsat demografiudfordringer og inklusionsudfordringer som må tages alvorligt. Den politiske stemning er i øjeblikket sådan at ældreområdet formodentlig vil blive – helt berettiget – tilgodeset, men folkeskolens udfordringer må ikke blive sat på stand by. Det går ikke. God weekend Med venlig hilsen Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe