Formandens nyhedsbrev 25. september 2020

Formand Lars Pedersen

Onsdag holdt Danmarks Lærerforening kongres i København. På grund af Coronasituationen var det en lettere neddroslet udgave, som så bare var des mere effektiv. Først var det opstilling af krav til OK-21 hvor det vigtigste var fastholdelse af reallønnen og fastholdelse af procentreguleringen. Lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked er helt afhængig af lønudviklingen på det private område. Det sidste ser, i lyset af Coronakrisen, ikke særlig muntert ud. Derfor skal man nok ikke stikke næsen op efter de store forbedringer udover lønnen, men skulle der, mod forventning være penge til overs, så er kravene også på plads. Derefter stod der A20 på programmet. Det handler, sjovt nok, ikke om en nordtysk motorvej, selv om onde tunger påstår at der på grund af den gyngende undergrund er visse ligheder. Det handler om arbejdstiden. I en enstemmig kongresvedtagelse lover Danmarks Lærerforening at tage vores del af ansvaret for at indfri målene med aftalen. Så mangler vi bare at vores arbejdsgivere gør det samme. https://www.folkeskolen.dk/1855332/enstemmig-dlf-kongres-vi-tager-vores-del-afansvaret-for-at-indfri-maalene-i-arbejdstidsaftalen Endelig var der formandsvalg, hvor den hidtidige formand for Organisationsudvalget – Gordon Ørskov Madsen – blev valgt. I dette spørgsmål var vi delt næsten på midten, men jeg gør modkandidat Morten Refskovs ord til mine: ”Delt, men ikke splittet” https://www.folkeskolen.dk/1855316/gordon-oerskov-ny-formand-for-laererne-efter-taetvalg Endelig udløber høringsperioden for byrådets budgetforhandling i dag. Vi har indsendt et høringssvar og jeg er glad for at kunne sige, at de bekymringer som jeg gav udtryk for i sidst uge, ikke er blevet opfyldt. (Tak til Mark Twain) Der er tilsyneladende afsat ekstra penge til folkeskolen, ikke bare i år, men også de næste. I 2013 faldt vi ned i et dybt hul. I 2018 holdt vi op med at grave. I 2020 tog vi det første trin op ad hullet. Mangel på forberedelsestid er stadig et stort problem, men et budget som dette og en arbejdstidsaftale, hvor vi ikke bare skal ind og diskutere sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, men også sammenhæng mellem undervisning og forberedelse, kunne bane vejen for næste skridt op ad hullet. Lad mig sluttelig henvise til en glimrende leder om Covid-19 som jeg er 100% enig i: https://www.folkeskolen.dk/1855206/ikke-mere-gaar-den-saa-gaar-den Med venlig hilsen Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe