Formandens nyhedsbrev 9. oktober 2020

Formand Lars Pedersen

Lærerkredsens formandskab har sammen med forvaltning og skolelederforeningen været på skolebesøg til dialogmøder på kommunens 12 skoler. Det var nogle rigtig gode møder, hvor vi fik lejlighed til at gå tæt på hverdagen for skolens lærere og børnehaveklasseledere og spørge ind til ledelsen og tillidsrepræsentanternes samarbejde. Vi havde inviteret os selv, så det er måske lidt billigt, men alligevel: Tak for det. En anden form for rundtur foregik på rådhuset hvor vi har gennemgået skolernes planlægning af lærernes undervisning. Meningen er at vi skal finde ud af hvor meget lærerne underviser i Haderslev kommune. Der er endnu ikke foretaget en egentlig sammentælling, men mit gæt er at det ligger nogenlunde på samme niveau som sidste år men med store forskelle mellem skolerne. Skolerne i Haderslev er i de forløbne to uger blevet ramt af corona. Det er rigtig trist, om end forudsigeligt. Tilbagemeldingerne fra skolerne er foreløbig, at der er nogenlunde styr på karantæner, sygemeldinger m.m., men at det forebyggende godt kunne blive bedre. Hvis det er rigtigt, at det alene er op til lærerne at sikre afstandskrav i undervisningen, så mangler der rent ud sagt noget. Ledelse f.eks. Ligeså hvis elever i de stor klasser uden konsekvenser kan se stort på de få retningslinjer der rent faktisk er. I mandags besluttede Hoved-MED at samtlige medarbejdere i Haderslev Kommune skal tilbydes gratis influenzavaccination. Anledningen er selvfølgelig bekymring for stigende sygefravær, men også bekymring over hvordan influenza og covid-19 samtidigt vil påvirke medarbejderne helbred. Der forhandles i øjeblikket med udbydere, men umiddelbart efter efterårsferien får vi en tidsplan og mere information. Tillykke til vores nabokommune, Esbjerg, med at de er blevet forsøgskommune på folkeskoleområdet. Jeg sætter min lid til at ministeren har sagt, at det ikke betyder, at alting går i stå alle andre steder. Som sædvanligt har kredskontoret lukket i elevernes ferie, men vi kan altid kontaktes på 093@dlf.org Og til slut skal jeg ønske lærerne en rigtig god efterårsferie. De forudlønnede kan glæde sig over at oktoberlønnen indeholder en lille stigning på cirka 200kr. God ferie (til dem der har det) Med venlig hilsen Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe