Formandens nyhedsbrev 2. oktober 2020

Formand Lars Pedersen

”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne 2020 §10 Nyuddannede lærere: Ved opgavefordelingen tages særligt hensyn til nyuddannede med henblik på at understøtte nyuddannedes mulighed for at få en god start på lærerlivet.” Det burde, specielt i en by med stolte traditioner for læreruddannelse, være en næsten banal selvfølgelighed. Det er det ikke. Når kommunens Hovedmed-udvalg har vedtaget en retningslinje og en politik vedrørende sygefravær hvoraf det fremgår, at målet med retningslinjen er at : ”..praktisere nærværende værdibaseret ledelse med dialog som omdrejningspunkt – også i forhold til fravær – blandt andet ved at praktisere 1-5-15 modellen, hvor lederen er i kontakt med den fraværende som minimum på 1., 5. og 15. dagen.” så skulle man tro, at det var det, der blev praktiseret. Det er det ikke For et par år siden vedtog man en ny politik om at fremmedsprogede elever, skal sendes ud i almenklasserne, selv om de kun kan kommunikere på deres modersmål. Det har lige fra starten skabt stor frustration blandt lærerne, der kan iagttage elever i meget dårlig trivsel. Det har lærerkredsen så sent som i foråret skrevet til udvalget for at gøre opmærksom på. Derfor bør det være en selvfølge at det problem bliver synligt adresseret. Det er det ikke Ligeså stor en selvfølgelighed burde det være, at hvis man bliver udsat for trusler, så bliver man taget hånd om af sin ledelse. Det er det ikke. Man kunne måske tro at ovennævnte liste over områder hvor der er plads til forbedring kunne handle om flere forskellige sager. Det gør det ikke. Jeg er rystet. Med venlig hilsen Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe