Formandens nyhedsbrev 29. maj 2020

Formand Lars Pedersen

I tirsdags debatterede byrådet kvalitetsrapporten for skoleområdet. En god og interessant debat som ret hurtigt også kom til at handle om andre ting end kvalitetsrapporten, herunder især udeundervisningen under Corona. Borgmester Hans Peter Geil (V) afsluttede debatten med en humoristisk bemærkning om at han ikke håbede at udeundervisningen har været så god, at vi har bygget en ny skole forgæves. Humoristisk ja, men borgmesteren har en pointe, for debatten fik det nærmest til
at lyde som om udeundervisning er svaret på alle vores problemer, som vi i øvrigt kun fandt frem til, fordi vi var tvunget til det. Vi fik sat stolen for døren som Henrik Rønnow (S) sagde. Jeg vil gerne advare imod at man drager forhastede konklusioner på Coronasituationen. Der er ingen tvivl om at man har gjort sig mange positive erfaringer.
Men de skal jo ses i sammenhæng med den måde rammer og ressourcer er blevet anvendt på. At udeundervisningen har været en positiv erfaring er ubestrideligt, men det er vel næppe nok at eleverne har været glade. Vi er vel stadig forpligtet på nogle faglige krav i henhold til folkeskoleloven. De positive erfaringer skyldes også, og måske især, at rigtig mange lærere har brugt rigtig lang tid på at forberede den og at den er foregået i små hold, som vi allerede nu er på vej væk fra igen. Det samme kan man sige om andre erfaringer som vi har gjort os de sidste par måneder. Fjernundervisning, rengøring og sygefravær for bare at nævne nogle. Kredsstyrelsen vil gerne anbefale at vi i fællesskab - politikere,
lærere, ledere og forældre - tager folkeskolen under lup og får et fælles blik på og en fælles debat om hvordan det står til. Børge Koch (R) sagde det ganske klart: ”Et kig i krystalkuglen for at se hvor vi er, og hvor vi vil hen”. Den debat må meget gerne komme inden næste budgetforhandlinger. Så kan man måske også få lidt større ambitioner på
folkeskolens vegne end bare at undgå besparelser.
Umiddelbart inden Kr. Himmelfart viste der sig en lille mulighed for at vi måske kunne afholde vores udskudte generalforsamling inden sommerferien. I lyset af en lille lettelse i forsamlingsforbuddet har andre kredse gjort det, men efter at have undersøgt sagen har
kredsstyrelsen i mandags besluttet at vente til august/september. Det er stadig hovedforeningens anbefaling og vi synes det er en unødig risiko. Men vi er en demokratisk forening og hvis der er medlemmer der ønsker generalforsamling i slutningen af juni så åbner vedtægterne mulighed for, at der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Ring eller skriv gerne til kredsen for at få nærmere oplysninger herom.
Lars Pedersen
Kredsformand

Emner

Målgruppe