Formandens nyhedsbrev 20. maj 2020

Formand Lars Pedersen

Kort uge, kort nyhedsbrev. Sundhedsstyrelsen og Statens seruminstituts retningslinjer er en saga blot når det gælder skoleområdet.. Nu hedder det anbefalinger i stedet for retningslinjer. Det er til en vis grad positivt, men også dybt betænkeligt, for det betyder dels at de beslutninger, der bliver taget ud fra ”sund fornuft”, risikerer at være fagligt uforsvarlige i forhold til et sundheds/smitteperspektiv og dels at skabe unødig uro. Man risikerer også at pålægge skolelederen et unødigt stort ansvar for at få ting til at ske, som måske ikke er helt i overensstemmelse med anbefalingerne. Endelig er der fare for, at skoleledere følger et princip om at ”hvis det ikke er ulovligt, så gør vi det”. Der så jeg hellere, at man fulgte et princip om at ”selv om det er lovligt, kan det godt være tovligt.” Periodeforhandlingerne om lærernes arbejdstid er endnu engang blevet udsat. Det er selvfølgelig ikke så godt, men samtidig et signal om at der stadig er mulighed for et godt forhandlingsresultat. Det håber vi på. God miniferie Med venlig hilsen Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe