Formandens nyhedsbrev 25. juni 2020

Formand Lars Pedersen

Skoleårets sidste nyhedsbrev skal selvfølgelig bruges til at ønske alle vore medlemmer en god sommerferie, selv om den for de fleste først begynder i næste uge. Dermed slutter et af de mest omskiftelige skoleår, i hvert fald i dette århundrede. Corona-krisen kastede folkeskolen op i luften flere gange, men hver gang landede vi på benene og gik videre. Det må vi godt være stolte af. Nødundervisningen er dermed et afsluttet kapitel, men til overraskelse for flere, herunder kredsformanden, har der absolut været positive resultater og erfaringer, som vi må tage med os i det videre arbejde. Efter sommerferien vil Haderslev Lærerkreds iværksætte erfaringsindsamling om arbejdet i folkeskolen under Coronakrisen. De faglige forhold som nødundervisning i sine mange former, forberedelse, fagligt niveau, arbejdsmiljø m.m. vil blive taget under lup ved en større medlemsundersøgelse. Det er lidt en svaghed at den velfortjente sommerferie risikerer at kaste glemsel over erfaringerne, så derfor opfordrer vi til at hver enkelt lærer lige tager et par notater med de vigtigste konklusioner. En huskeseddel til eget, internt brug. Lærerkredsen havde egentlig gerne set at vi kunne lave evalueringen i samarbejde med forvaltningen, men sådan skulle det altså ikke være. I det hele taget har vi oplevet gode intentioner og effektiv ”brandslukning”, men meget lidt handling når det gælder det overordnede samarbejde. Sådan var det i starten af krisen ved nedlukningen og sådan sluttede vi så også skoleåret. Det er en af de ting vi ikke behøver at fortsætte med i postcoronatiden. Datoen for den udsatte kredsgeneralforsamling er nu fastsat til tirsdag den 1. september 2020 kl. 17.30 i Bregnebjergskolens aula. Det er en valggeneralforsamling og man kan stadig nå at melde sit kandidatur hvis man ønsker at stille op, men bortset fra det, regner vi med en kort generalforsamling hvor formandens beretning vil foreligge skriftligt, og den mundtlige del være kort. Selvfølgelig med respekt for at medlemsdemokratiet tager den tid det tager. I skolernes sommerferie har kredskontoret som sædvanligt lukket. Vi kan dog kontaktes enten på mail eller ved at lægge en besked på telefonsvareren. Skulle der være medlemmer der er i tvivl om de har optjent ferie, kan og bør de kontakte a-kassen. God sommerferie Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe